Theo thông tin chính thức nhận được từ Hội đồng tuyển sinh ĐH-CĐ trường Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2012 về việc huy động sinh viên tham gia công tác coi thi tuyển sinh, nay BTV Đoàn trường thông báo đến các bạn sinh viên nội dung như sau:

1. Danh sách chính thức các sinh viên tham gia coi thi tuyển sinh gồm 220 sinh viên, xem danh sách TẠI ĐÂY.

2. Đề nghị Ban Chấp hành Chi Đoàn, Chi Hội và Ban cán sự các lớp thông báo thông tin này đến các bạn sinh viên có tên trong danh sách .

3. Mời tất cả các sinh viên có tên trong danh sách nghiêm túc tham dự buổi tập huấn công tác coi thi tuyển sinh (không được phép vắng mặt)

  • Thời gian: 14h00 ngày 24/06/2012
  • Địa điểm: Hội trường lớn Thủ Đức

4. Thông tin về phân công khu vực thi sẽ được thông báo ngay trong ngày tập huấn 24/6/2012.