152680249_4034253256626812_5835457884316888426_n

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Đối tượng tham gia

Tất cả sinh viên là Hội viên thuộc các năm 1, 2, 3, 4 hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

2. Cách thức đăng ký

– Sinh viên thực hiện đăng ký phấn đấu, xét chọn danh hiệu tại link:  https://bom.to/Km5tRgGc

– Thời gian đăng ký: Từ ngày 23/02/2021 đến hết ngày 31/03/2021.

– Lưu ý: Cuối năm học 2020 – 2021, chỉ xét hồ sơ sinh viên đã thực hiện đăng ký phấn đấu, xét chọn danh hiệu.

II. DANH HIỆU

1. Cá nhân

– Sinh viên 5 tốt cấp Chi Hội;

– Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội;

– Sinh viên 5 tốt cấp Trường;

– Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp Trường.

Trong đó, hồ sơ xét cấp chi Hội và Liên chi Hội sẽ do Liên chi Hội Sinh viên khoa/hệ trực tiếp quản lý.

2. Tập thể

– Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội;

– Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Trường.

Trong đó, hồ sơ xét cấp Liên chi Hội sẽ do Liên chi Hội Sinh viên khoa/hệ trực tiếp quản lý.

III. TIÊU CHÍ XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT” CÁC CẤP NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Tiêu chuẩn “Đạo đức tốt”

1.1. Cấp Liên chi Hội

– Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

– Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm, tuần sinh hoạt công dân – sinh viên do trường tổ chức.

– Có lối sống lành mạnh, văn minh, được tập thể chi Đoàn/chi Hội tín nhiệm.

– Điểm rèn luyện năm học đạt từ 75 điểm trở lên.

1.2. Cấp Trường

– Tiêu chuẩn bắt buộc

+ Đạt tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội.

+ Điểm rèn luyện năm học đạt từ 85 điểm trở lên.

+ Xếp loại Đoàn viên: Xuất sắc.

– Tiêu chuẩn hỗ trợ nếu tiêu chuẩn bắt buộc không đạt

Đạt ít nhất 1 trong những tiêu chuẩn sau:

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp Khoa trở lên.

+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật quy mô từ cấp trường trở lên về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

2. Tiêu chuẩn “Học tập tốt”

2.1. Cấp Liên chi Hội

– Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 7.3/10 trở lên, đồng thời không nợ môn.

– Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực, không gian lận trong thi cử.

2.2. Cấp Trường

– Tiêu chuẩn bắt buộc

+ Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 7.8/10 trở lên, đồng thời không nợ môn.

+ Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực.

– Tiêu chuẩn hỗ trợ nếu tiêu chuẩn bắt buộc không đạt

Đạt ít nhất 01 trong những tiêu chuẩn sau:

+ Đạt giải trong các cuộc thi về nghiên cứu khoa học từ cấp Khoa trở lên; có đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Khoa trở lên.

+ Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học thuật quy mô từ cấp Khoa trở lên.

+ Có bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành, hội thảo phù hợp với ngành mà sinh viên đang theo học.

+ Có sản phẩm sáng tạo được công nhận của các cơ quan chức năng.

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia cuộc thi về học thuật từ cấp Trường trở lên.

3. Tiêu chuẩn “Thể lực tốt”

3.1. Cấp Liên chi Hội

– Hoàn thành môn Giáo dục thể chất năm học hoặc tham gia 1 cuộc thi thể thao hoặc đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” trong thời gian quy định.

– Có tinh thần thể thao và thường xuyên rèn luyện thể chất.

* Đối với sinh viên khuyết tật: Tiêu chuẩn về thể lực gồm có tập thể dục hằng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

3.2. Cấp Trường

Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe”.

– Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi thể thao quy mô từ cấp Khoa trở lên.

– Điểm trung bình chung môn Giáo dục thể chất năm học đạt từ 8.5/10 trở lên.

– Là thành viên đội tuyển các môn thể dục thể thao từ cấp Trường trở lên.

– Là đội trưởng hoặc phụ trách các đội tuyển thể dục thể thao hoặc Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ thể dục thể thao.

* Đối với sinh viên khuyết tật: Tiêu chuẩn về thể lực gồm có tập thể dục hằng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. Tiêu chuẩn “Tình nguyện tốt”

4.1. Cấp Liên chi Hội

– Hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện.

– Hoặc tham gia ít nhất 03 ngày tình nguyện trong năm.

4.2. Cấp Trường

Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện.

– Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm.

– Được giấy khen cấp Trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

5. Tiêu chuẩn “Hội nhập tốt”

5.1. Cấp Liên chi Hội

Đạt 2 trong các tiêu chuẩn sau:

* Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

– Đạt chứng chỉ ngoại ngữ A, tương đương A trở lên hoặc các chứng chỉ TOIEC 350, IELTS 3.5, TOEFL iBT 40, TOEFL PBT 400, CEFR A1 trở lên.

– Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về Ngoại ngữ quy mô từ cấp Khoa/Hệ trở lên.

– Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ năm học đạt từ 7.0/10 trở lên.

* Tiêu chuẩn về Tin học:

– Có chứng chỉ đạt từ A hoặc chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

– Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về Tin học quy mô từ cấp Khoa/Hệ trở lên.

– Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học năm học đạt từ 7.0/10 trở lên.

* Tiêu chuẩn về kỹ năng:

– Tham gia và đạt giải 01 cuộc thi về kỹ năng quy mô từ cấp Khoa/Hệ trở lên.

– Hoặc tham gia ít nhất 06 hoạt động của Đoàn – Hội cấp Khoa/Hệ trở lên.

– Hoặc là thành viên 1 Câu lạc bộ.

* Về chứng nhận ngoại ngữ: Nhận các chứng nhận, chứng chỉ ngoại ngữ do Trung tâm ngoại ngữ của trường trong các đợt thi thử, thi xếp lớp, thi cuối khóa; các chứng nhận của các Trung tâm ngoại ngữ liên kết với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường. Tuy nhiên, việc chấp nhận các giấy chứng nhận sẽ do Hội đồng các cấp quyết định.

5.2. Cấp Trường

Đạt ít nhất 03 trong các tiêu chuẩn sau:

* Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

– Đạt chứng chỉ ngoại ngữ B; tương đương B hoặc các chứng chỉ TOEIC 450, IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEFL PBT 450, CFER B1 trở lên.

– Hoặc tham gia và đạt giải các cuộc thi về Ngoại ngữ quy mô từ cấp Trường trở lên.

– Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ cả năm học đạt từ 8.5/10 trở lên. Trong trường hợp năm học không học Ngoại ngữ thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của cả năm học gần nhất.

* Riêng đối với sinh viên khoa Ngoại ngữ: Đạt từ 8.0/10 trở lên.

* Tiêu chuẩn về Tin học:

– Có chứng chỉ đạt từ B hoặc chứng chỉ công nghệ thông tin nâng cao hoặc tương đương.

– Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về tin học quy mô từ cấp Trường trở lên.

– Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học cả năm học đạt từ 8.5/10 trở lên. Trong trường hợp năm học không học Tin học thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Tin học của cả năm học gần nhất.

* Riêng đối với sinh viên khoa Hệ thống thông tin quản lý: Đạt từ 8.0/10 trở lên.

* Tiêu chuẩn về kỹ năng:

– Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng quy mô từ cấp Trường trở lên.

– Hoặc nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

– Hoặc là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Khoa/Hệ trở lên.

– Hoặc tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm, Đoàn khoa/hệ, Liên chi Hội Sinh viên khoa/hệ.

– Hoặc là thành viên Ban Tổ chức ít nhất 02 chương trình quy mô từ cấp Khoa/Hệ trở lên.

* Tiêu chuẩn về giao lưu quốc tế:

– Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế; các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

* Ngoài các tiêu chuẩn trên, ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

– Thành viên tham gia các cuộc thi quy mô cấp quốc gia, quốc tế.

– Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Tham gia và đạt giải từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới quy mô từ cấp trường trở lên.

Lưu ý:

– Các thành tích, hoạt động được dùng để xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 – 2021 trong thời gian từ 01/10/2020 đến 30/9/2021.

– Tiêu chí xét danh hiệu cấp chi Hội sẽ do Liên chi Hội Sinh viên khoa/hệ quản lý quy định.

– Tiêu chuẩn hỗ trợ nếu tiêu chuẩn bắt buộc không đạt sẽ do Hội đồng các cấp thảo luận, xem xét và kết luận.

– Những trường hợp phát sinh khác ngoài quy định thì sẽ do Hội đồng các cấp thảo luận, xem xét và kết luận.

IV. TIÊU CHÍ XÉT CHỌN DANH HIỆU “TẬP THỂ SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Đối với tập thể chi Hội

– Có 100% sinh viên đăng ký tham gia phong trào.

– Có ít nhất 10% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường.

– Có ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi Hội.

– Không có sinh viên vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

2. Đối với tập thể Liên chi Hội

– Có 100% sinh viên đăng ký tham gia phong trào.

– Có ít nhất 10% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường.

– Có ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi Hội.

– Có giải pháp hỗ trợ các chi Hội trực thuộc trong việc thực hiện phong trào.

– Không có sinh viên vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

3. Đối với tập thể Câu lạc bộ – Đội – Nhóm

– Có 100% thành viên đăng ký tham gia phong trào.

– Có ít nhất 10% thành viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường.

– Có ít nhất 30% thành viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi Hội.

– Có giải pháp hỗ trợ các thành viên thực hiện phong trào.

– Không có thành viên vi phạm pháp luật, các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

Lưu ý: Tiêu chí xét danh hiệu cấp Chi Hội sẽ do Liên chi hội khoa/hệ quản lý quy định.

V. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT” CÁC CẤP NĂM HỌC 2020 – 2021

1. Phương pháp đánh giá, xét chọn

– Hội Sinh viên trường căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh xây dựng tiêu chí xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” các cấp năm học 2020 – 2021; công nhận danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” đối với các Hội viên đăng ký, thực hiện và đạt các tiêu chuẩn đặt ra.

– Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

+ Cấp Chi Hội: Chi hội trưởng, Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên khoa.

+ Cấp Liên chi Hội: Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần Hội đồng bao gồm: Đại diện Ban Thường vụ Đoàn khoa, Thường trực Liên chi Hội Sinh viên khoa.

+ Cấp Trường: Đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên trường làm Chủ tịch Hội đồng. Thành phần Hội đồng bao gồm: Đại diện phòng Công tác Sinh viên, đại diện phòng Đào tạo, đại diện Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường.

– Danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” các cấp do Ban Thư ký Hội Sinh viên trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận.

– Hội Sinh viên trường đề xuất Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen đối với Hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Trường.

2. Quy trình đăng ký, xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”

Bước 1: Liên chi Hội Sinh viên các khoa cụ thể hóa kế hoạch của Hội Sinh viên trường, triển khai, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Hội viên, sinh viên các chi Hội trực thuộc về phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”, tiến hành cho sinh viên đăng ký thực hiện chương trình, có biện pháp hiệu quả để kiểm tra, đôn đốc song song với việc hỗ trợ cho các Hội viên đăng ký xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”.

Bước 2: Sinh viên đăng ký phấn đấu, xét chọn danh hiệu theo thông báo của Hội Sinh viên trường.

Bước 3: Sau mỗi đợt thi, sinh viên báo cáo kết quả phấn đấu xét chọn danh hiệu về Liên chi Hội Sinh viên các khoa/hệ. Liên chi Hội Sinh viên các khoa/hệ báo cáo kết quả về Hội Sinh viên trường.

Bước 4: Sinh viên thực hiện cập nhật hồ sơ xét chọn theo thông báo của Hội Sinh viên trường vào thời gian xét chọn danh hiệu.

Bước 5: Hội đồng xét chọn cấp chi Hội họp xét tổng hợp những hồ sơ đạt tiêu chuẩn gửi lên Liên chi Hội Sinh viên Khoa.

Bước 6: Hội đồng xét chọn cấp Liên chi Hội họp để xét chọn các Hội viên hội đủ các tiêu chuẩn được quy định. Hoàn thành hồ sơ và gửi công văn, hồ sơ giới thiệu về Hội Sinh viên trường.

Bước 7: Hội Sinh viên trường sẽ tổng hợp các hồ sơ và thành lập hội đồng cấp Trường xét chọn và đề nghị giấy khen đối với danh hiệu cấp Trường, cấp giấy chứng nhận cho Hội viên đạt danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”.

Bước 8: Liên chi Hội Sinh viên các khoa/hệ tổ chức tuyên dương đối với danh hiệu cấp Liên chi Hội, cấp Chi Hội. Hội Sinh viên trường tổ chức tuyên dương sinh viên đạt danh “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”, tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Trường năm học 2020 – 2021.

VI. KHEN THƯỞNG

– “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” là một danh hiệu cao quý, được trao cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế. Mỗi sinh viên Ngân hàng 5 tốt sẽ nhận được: Giấy chứng nhận, khen thưởng của Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (cấp Trường), giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (cấp Trường), được vinh danh trong Lễ tuyên dương “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”.

– Đặc biệt, những sinh viên có thành tích nổi bật sẽ được giới thiệu xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 – 2021 cấp Thành và cấp Trung ương.

– Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được chấp nhận tại hầu hết các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như một minh chứng cho thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào của sinh viên tại trường Đại học.

 

BAN PHONG TRÀO SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT NĂM HỌC 2020 – 2021