THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ tham gia bình chọn, tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2019

Số: 52/TB/ĐTN-BCH ngày 17/05/2019 Thực hiện chương trình hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc...
Xem chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH V/V Công nhận Công trình thanh niên cấp Đoàn khoa Năm học 2018 – 2019

Số: 38/QĐ/ĐTN-BTC ngày 07/05/2019 BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH Căn cứ theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, đã...
Xem chi tiết »

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022

Số: 21/QĐ/ĐTN-BTC ngày 28/03/2019 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022 ———- BAN THƯỜNG VỤ...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v kiểm tra chuyên đề “Nâng cao chất lượng Phong trào Sinh viên 5 tốt”

Thực hiện Chương trình công tác năm của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường tổ chức đợt kiểm...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM