GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

Lễ tuyên dương Sinh viên Ngân hàng 5 tốt – Nơi vinh danh những giá trị tốt đẹp và đầy tự hào của sinh viên

Tối ngày 6/12/2019 vừa qua, tại Hội trường lớn Đại học Ngân hàng TP.HCM đã diễn ra Lễ tuyên dương Sinh viên Ngân hàng 5 Tốt, năm học...
Xem chi tiết »

HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ tham gia bình chọn, tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2019

Số: 52/TB/ĐTN-BCH ngày 17/05/2019 Thực hiện chương trình hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc...
Xem chi tiết »

KẾ HOẠCH V/v tổ chức học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên.

Số: 24/KH/ĐTN-HSV ngày 25/03/2019 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: Mục đích – Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...
Xem chi tiết »

KẾ HOẠCH Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Số: 05-KH/ĐTN-BTV ngày 25/02/2019 Thực hiện Kế hoạch số 101 – KH/TĐTN – BTG ngày 21/2/2019 của Ban tuyên giáo Thành đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v Triệu tập Sinh viên tham gia buổi tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa về việc triển khai và triệu tập sinh...
Xem chi tiết »
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM