Văn phòng.BUH – Thực hiện kế hoạch công tác, chiều ngày 06/6/2016, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tổ chức Hội nghị CBCC tháng 6/2016. Nhiều nội dung và kế hoạch công tác quan trọng trong tháng đã được triển khai cụ thể tại Hội nghị lần này, trong đó việc “tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn để hướng đến đánh giá ngoài” là vấn đề được thầy Hiệu trưởng quan tâm và chú trọng. 
   Phát biểu tại Hội nghị NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt và thông tin các công tác cần tập trung triển khai trong tháng 06/2016. Theo đó, thực hiện chủ trương của cấp trên, trong hai ngày 13 và 14/6/2016, toàn thể đảng viên, CBCC, lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội và cán bộ Đoàn TN, Hội SV trong toàn trường quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 29-NQTW của BCH Trung ương “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” đã được Hội nghị TW 8 (khóa XI) thông qua.
   Thầy Hiệu trưởng đã nhấn mạnh rằng, công tác đảm bảo chất lượng nói chung, trong đó có chuẩn kiểm định chất lượng AUN – QA đang là cái đích mà nhiều trường đại học đáng hướng tới, trong đó có trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Với mục tiêu khẳng định chất lượng đào tạo, tiến tới là việc xây dựng văn hóa chất lượng của nhà trường thì công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có chất lượng là ưu tiên hàng đầu của Đảng ủy và Ban Giám hiệu để phục vụ cho hoạt động đánh giá ngoài theo lộ trình và kế hoạch đã đặt ra.
   Căn cứ và dựa trên tinh thần của các cuộc họp giao ban, Đảng ủy và Đảng ủy mở rộng trước đó, báo cáo tại Hội nghị, TS. Trần Mai Ước, Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý BGH đã khái quát chương trình công tác trong tháng 5/2016 và kế hoạch công tác trong tháng 6/2016. Theo đó, chương trình công tác trong tháng 6/2016 tập trung vào các nội dung liên quan đến: Thực hiện việc đánh giá, xếp loại 06 tháng đầu năm 2016, tổng kết thi đua năm học 2015-2016; Thực hiện tốt các công tác: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Sóc Trăng; Lập chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh năm 2017; Xây dựng qui trình xây dựng chương trình đào tạo; Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cho các đơn vị trong toàn trường; Đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học, trong đó chú trọng đến các hội thảo khoa học quốc tế.
   Phát biểu góp ý cho công tác chung của nhà trường, Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận đến từ các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế; Ban Giám hiệu; Viện Nghiên cứu khoa học & Công nghệ.
   Kết luận tại Hội nghị, NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh đã trân trọng cảm ơn sự đóng góp của quý thầy, cô là lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường trong thời gian vừa qua đã tích cực, chủ động trong công việc được phân công, luôn nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt việc chỉ đạo, điều hành quản lý hoạt động tại đơn vị mình quản lý, phụ trách. Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2016, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM sẽ phát huy những thành tựu trong giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… để gặt hái nhiều thành công, góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, khẳng định vị thế của Nhà trường.
Văn Phòng – ĐHNH TP.HCM
Một số hình ảnh có liên quan đến Hội nghị CBCC tháng 06/2016:
 NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh, Bí thư Đảng ủy quán triệt và thông tin  các công tác cần tập trung triển khai trong tháng 06/2016.

NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh, Bí thư Đảng ủy quán triệt và thông tin
các công tác cần tập trung triển khai trong tháng 06/2016.

TS. Trần Mai Ước, Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý BGH đã khái quát chương trình  công tác trong tháng 5/2016 và kế hoạch công tác trong tháng 6/2016.

TS. Trần Mai Ước, Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý BGH đã khái quát chương trình
công tác trong tháng 5/2016 và kế hoạch công tác trong tháng 6/2016.

 

3

4

5

6

Ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị.

Ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị.