THÔNG BÁO V/v thực hiện khảo sát nhu cầu tham gia các chuyên đề trang bị, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên

Thực hiện theo chương trình triển khai chương trình hoạt động năm học 2019-2020 của, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ...
Xem chi tiết »
GÓC BUERS

[MHX 2019] Lễ ra quân cấp trường Xuân Tình Nguyện 2019 – Đi để sẻ chia, đi để rèn luyện, đi để cống hiến, đi để trưởng thành.

"Phượng đỏ ve kêu, một mùa hè nữa lại đến. Các bạn sinh viên lại từ giã bạn bè, thầy cô, hy sinh những ngày hè vui chơi để...
Xem chi tiết »
KỸ NĂNG SINH VIÊN

Hội thảo: Tư vấn tâm lý – Sức khỏe thanh niên “SINH VIÊN SỐNG CHỦ ĐỘNG”

Căn cứ kế hoạch số 168/Ctr-BYT-HLHPN, thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Y tế về tuyên truyền, vận động nâng cao sức...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v Triệu tập Sinh viên tham gia buổi tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa về việc triển khai và triệu tập sinh...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM