GÓC BUERS

[MHX 2019] Lễ ra quân cấp trường Xuân Tình Nguyện 2019 – Đi để sẻ chia, đi để rèn luyện, đi để cống hiến, đi để trưởng thành.

"Phượng đỏ ve kêu, một mùa hè nữa lại đến. Các bạn sinh viên lại từ giã bạn bè, thầy cô, hy sinh những ngày hè vui chơi để...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v Triệu tập Sinh viên tham gia buổi tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa về việc triển khai và triệu tập sinh...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM