THÔNG BÁO

V/v Nội dung trọng tâm, chương trình khung hoạt động Đoàn năm học 2017-2018 và đăng ký hoạt động của các đơn vị (đợt 1 – HK 1)

Căn cứ chủ đề hoạt động Đoàn của năm học 2017 – 2018;

Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo đến các đơn vị chương trình khung chủ điểm hoạt động theo tháng và các hoạt động dự kiến do Đoàn trường sẽ tổ chức trong năm học 2017 – 2018, như sau:

NĂM 2017

THÁNG CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG
10/2017 Chào đón tân sinh viên, các chương trình phát triển kỹ năng xã hội, tập huấn tư tưởng và công tác đoàn vụ – hội vụ, xây dựng và củng cố cơ cấu tổ chức Đoàn – Hội cấp chi đoàn ·        Đêm văn nghệ chào K33 (ngày 09 tháng 10 năm 2017) – Đoàn trường

·        Khai giảng năm học mới (ngày 10 tháng 10 năm 2017) – Đoàn trường hỗ trợ

·        Tập huấn Cán bộ Đoàn chủ chốt – Đoàn trường

·        Đại hội chi đoàn (nhiệm kỳ 2017-2018): K31, K33 và kiện toàn BCH khóa K30 và K32

11/2017 Thi đua học tập và nghiên cứu khoa học, chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam trong phong trào ‘dạy tốt – học tốt’ ·        Tuyên dương ‘Nhà giáo, viên chức trẻ tiêu biểu cấp trường’ – Đoàn trường
12/2017 Công tác quốc tế hóa thanh niên, chăm lo đời sống văn hóa – văn nghệ – thể thao – tinh thần thanh niên hướng đến chào mừng Đại hội Hội sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM ·        Đại hội Hội sinh viên trường – Đoàn trường chỉ đạ

NĂM 2018 (dự kiến)

THÁNG CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG
01/2018 Phong trào thanh niên tình nguyện, mừng Đảng – mừng Xuân Mậu Tuất 2018 ·        Xuân tình nguyện – Đoàn trường chỉ đạo

·        Sinh viên về quê ăn Tết và ăn tết cùng SV ở lại KTX – Đoàn trường

02/2018 Hoạt động phong trào giáo dục tư tưởng – ra sức quán triệt Nghị quyết TW Đảng và chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ·        Học nghị quyết và 6 bài lý luận chính trị – Đoàn trường tổ chức
03/2018 Tháng thanh niên, chương trình thanh niên tự thân lập nghiệp và khởi nghiệp ·        Kết nạp Đoàn viên mới – Đoàn trường tổ chức

·        Kỷ niệm ngày 26-03 và tuyên dương cán bộ đoàn xuất sắc – Đoàn trường tổ chức

04,05/2018 Chương trình hành động chủ điểm ‘học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh’, giáo dục truyền thống Cách mạng và lòng yêu nước ·        Khen thưởng tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – Đoàn trường

·        Hội thi Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh  cấp trường – Đoàn trường

06,07,08/2018 Phong trào thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi và mùa hè xanh ·        Chương trình SEED 2018 – Đoàn trường phối hợp

·        Mùa hè xanh – Đoàn trường chỉ đạo

·        Tiếp sức mùa thi – Đoàn trường chỉ đạo

 

Căn cứ trên kế hoạch chung, BCH Đoàn trường sẽ tổ chức 2 đợt đăng ký hoạt động và đầu mỗi học kỳ.

Do đó, BCH Đoàn trường thông báo đến các Đoàn Khoa, Câu lạc bộ căn cứ theo chủ điểm của tháng đăng ký các chương trình sẽ triển khai (chú trọng vào các chương trình diễn ra trong học kỳ 1) để Đoàn trường tổng hợp và đưa vào kế hoạch hoạt động chung, đồng thời xem xét dự trù ngân sách hỗ trợ từ Đoàn trường (nếu cần).

Các đơn vị thực hiện đăng ký  theo mẫu (theo file đính kèm, in ra nộp về VP Đoàn trường cho đ/c Lê Minh Khôi) và đồng thời điền thông tin chương trình theo link: https://goo.gl/forms/Rxegp3l4kNMm2JJO2 . Hạn chót ngày 10/10/2017.

Đề nghị các đơn vị xem xét kỹ tính khả thi của chương trình trước khi đăng ký, nhằm đảm bảo xác suất thực hiện được cao. Nếu đơn vị nào đăng ký mà có quá ½ số chương trình không được thực hiện đúng tiến độ sẽ bị hạn chế phê duyệt hoạt động trong đợt đăng ký tiếp theo.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo thông báo này./.