HỌC BỔNG

Thông báo lần 2 Danh sách dự kiến sinh viên chính quy đủ điều kiện cấp “Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018 – 2019”

2. Danh sach du kien SVCQ du DK cap HB KKHT HK2 – NH 2018 – 2019...
Xem chi tiết »
HỌC BỔNG

Thông báo Danh sách dự kiến sinh viên chính quy đủ điều kiện xét, cấp “Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018 – 2019”

2 – Danh sach du kien SVCQ du dieu kien xet cap HB KKHT HK2 NH2018-2019...
Xem chi tiết »

Cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội Sinh viên Việt Nam Trường năm học 2019-2020

Số: 319-KH/ĐTN-HSV ngày 03/10/2019 ————————————————————- Với mục đích thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v thực hiện khảo sát nhu cầu tham gia các chuyên đề trang bị, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên

Thực hiện theo chương trình triển khai chương trình hoạt động năm học 2019-2020 của, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM