GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN

Tân Thủ lĩnh sinh viên Ngân hàng 2017: “Mình không phải người xuất sắc nhất, nhưng mình đã nỗ lực bằng cả trái tim”

Thủ lĩnh sinh viên Ngân hàng là cuộc thi được tổ chức hai năm một lần để tìm ra những thủ lĩnh tài năng, thông minh và sáng...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM