NGÀY THÀNH LẬP:  26 – 3 – 1931

***

CỜ ĐOÀN
HUY HIỆU ĐOÀN


Huy hieu Doan Chinh thuc

BÀI CA CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN

THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC

Nhạc và lời: Hoàng Hòa


Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên

Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước

Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.

***

Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi.

Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác.

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.

Nghe bài hát Thanh niên làm theo lời Bác (Nhạc có lời) 
Nghe bài hát Thanh niên làm theo lời Bác (Nhạc hòa tấu)