KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” CỤM HOẠT ĐỘNG SỐ 3 – NĂM 2018

Số: 29- KH/ĐTN ngày 02/10/2018 (liên kết cụm 3, chủ trì Đại học Mở) MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích: – Thực hiện theo kế hoạch phân công...
Xem chi tiết »
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TB V/V Tổ chức “Ngày pháp luật” tuyên truyền về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân

Nhằm mục đích giúp đoàn viên, hội viên, sinh viên của đơn vị có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM