Chi bộ Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh là tổ chức của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nơi sinh hoạt của các Đảng viên đang là sinh viên học tập tại Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Tính đến thời điểm hiện tại, Chi bộ sinh viên là Chi bộ có số lượng Đảng viên lớn nhất trong tổng số 13 Chi bộ trực thuộc Đảng Bộ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập (QĐ thành lập số 16/2007/ĐUCS ngày 10/05/2007 của Ban thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM), với ưu điểm là Chi bộ có các Đảng viên trẻ, có năng lực, đầy nhiệt huyết và hoài bão, Chi bộ đã thể hiện tích cực vai trò lãnh đạo của mình trong việc chỉ đạo, định hướng, giám sát các hoạt động phong trào, học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, góp phần vì sự phát triển chung của nhà trường và của toàn Đảng bộ. Song song đó, Chi bộ luôn chú trọng công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng trong sinh viên. Nhiều Đoàn viên, sinh viên ưu tú đã trưởng thành và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.