“ĐẠO ĐỨC TỐT” – TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG CỦA CUỘC VẬN ĐÔNG SINH VIÊN 5 TỐT

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “ Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, đạo đức luôn góp một vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách và giá trị tài năng của con người. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo đức cho nhân dân. Có thể nói, đạo đức là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Và nhất là đối với các bạn sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường thì đạo đức luôn là điều kiện tiên quyết giúp sinh viên tạo lập “nền tảng” tốt cho tương lai sau này. Và với sự hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tiêu chí “đạo đức tốt” của cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” chính là tiêu chí quan trọng đầu tiên để các bạn sinh viên tự rèn luyện và trưởng thành hơn.

Trước tiên, các bạn sinh viên cần đạt được các tiêu chuẩn bắt buộc sau: có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng; không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng; có lối sống văn hóa, văn minh và điểm rèn luyện từ 80 điểm trở lên. Đây chính là những yêu cầu cần có của một người sinh viên.

Tiêu chí “đạo đức tốt” chính là tiêu chí quan trọng đầu tiên để các bạn sinh viên tự rèn luyện và trưởng thành hơn

Bên cạnh đó, các bạn nên tham gia các hoạt động xã hội, vì mục đích xây dựng cộng đồng nhé, điển hình như Hiến máu tình nguyện các bạn nhé, “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”. B4T tin rằng, với mục tiêu sống đẹp, các bạn sẽ dễ dàng đạt được tiêu chí này thôi nhỉ.

Ngoài ra, nếu các bạn đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:

– Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.

– Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.

Bạn có thắc mắc? Đừng ngần ngại liên hệ ban vận động qua email sv5tot.buh@gmail.com  hoặc http://www.facebook.com/BuhSinhVien5Tot nhé!

Chúc các bạn có một mùa bình chọn thật nhiều điều mới mẻ!