Trước thông tin tử vong vì tai nạn giao thông của sinh viên MAI TRINH HUYỀN TRANG – Lớp ĐH26NH09, lớp ĐH26NH09 có tổ chức vận động quyên góp hỗ trợ gia đình sinh viên Huyền Trang. Kết quả như sau:

1. Lớp 26Nh09 tiếp nhận: 18.989.000 VND (Đại diện lớp đã chuyển trực tiếp số tiền này cho Mẹ của Huyền Trang vào sáng ngày 3/8/2012 tại Quảng Ngãi)

2. Đoàn trường tiếp nhận: 7.400.000 VND (Đại diện Đoàn trường sẽ chuyển số tiền này đến gia đình Huyền Trang)

DS cụ thể gồm có:

1. Thầy Hồ Trần Hùng: 500.000 VND

2. Thầy Nguyễn Trần Phước Bảo: 500.000 VND

3. Chi bộ sinh viên: 200.000 VND

4. Lê Quang Thái: 200.000 VND

5. Thầy Trần Việt Tâm: 500.000 VND

6. Anh Phạm Văn Bin (Cựu BCH Đoàn trường): 500.000 VND

7. Thầy Trần Đức Liêm (Khoa TTCK): 100.000 VND

8. Đoàn Minh Trường (SV K.24, Chi bộ SV): 200.000 VND

9. Nhóm tình nguyện Mầm Xanh: 1.000.000 VND

10. Thầy Lê Hoàng Vinh (Khoa TTCK): 500.000 VND

11. Nguyễn Ngọc Thắng (DH25C1), Lê Nhật Phong (DH27NH9): 200.000 VND

12. Phạm Duy Chi An (Cựu Cán bộ Đoàn, SV K.21): 500.000 VND

13. Cô Ngô Thị Thu Hiền (Văn phòng trường): 100.000 VND

15. Bạn đồng hương _ SV (ĐH26KT02):  150.000 VND

16. Sinh viên khóa trên (ĐH25QT02):  50.000 VND

17. Nguyễn Thị Thu Nhi (ĐH25KT02):  50.000 VND

18. Nguyễn Thị Thu Hà (ĐH25KT02):  50.000 VND

19. Bùi Minh Nam (ĐH25KT04):  300.000 VND

20. Ngô Tuấn Hùng (TTTH):  50.000 VND

21. Nguyễn Thanh Khuyên (P.CTCT – SV):  100.000 VND

22. Hoàng Văn Khang (Khoa Tại chức):  100.000 VND

23. Nguyễn Hoàng Bảo (ĐH26NH02):  100.000 VND

24. Nguyễn Việt Thịnh (NHQT):  50.000 VND

25. Huỳnh Thanh Hòa (ĐH24A5):  50.000 VND

26. Vũ Duy Hải (TC CNNH):  200.000 VND

27. Đăng _ SV (ĐH25A 05):  200.000 VND

28. An _ SV (ĐH26NH):  100.000 VND

29. Trịnh Văn Trung (ĐH25NH):  50.000 VND

30. Phòng trọ SV: Nhàn, Ngọc, Ái, Mai (ĐH26KT01):  100.000 VND

31. Huyên + Thắng (ĐH26KT05):  100.000 VND

32. Cô Loan (P. Linh Đông): 500.000 VND

33. Nguyễn Mạnh Cường (26Nh09): 100.000 VND

THAY MẶT GIA ĐÌNH CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐÃ HỖ TRỢ

LỚP DH26NH09