SMTN – Danh sách ca thi (FINAL)

THÍ SINH XEM KỸ CA THI VÀ CÓ MẶT ĐÚNG GIỜ TẠI PHÒNG C103

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT

BTC