Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa về việc triển khai và triệu tập sinh viên tham gia buổi tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS như sau:

 1. Thành phần:Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM
 2. Số lượng:Yêu cầu mỗi Đoàn khoa huy động tối thiểu số lượng sinh viên theo phân bổ sau:
 3. Ngân hàng:40 sinh viên
 4. Tài chính:40 sinh viên
 5. Kế toán – Kiểm toán:40 sinh viên
 6. QTKD:40 sinh viên
 7. KTQT:30 sinh viên
 8. HTTTQL:20 sinh viên
 9. Ngoại ngữ:20 sinh viên
 10. Luật kinh tế:20 sinh viên
 11. Chất lượng cao: 20 sinh viên
 12. Thời gian:7h30, thứ 6, ngày 30/11/2018.
 13. Địa điểm:Giảng đường C. 401, Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

(cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TP. HCM)

Hoạt động trên đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong mảng giáo dục đạo đức. lối sống trong sinh viên. Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

Ban Thường vụ Đoàn khoa gửi danh sách sinh viên tham dự về mail đồng chí Nguyễn Thiên Bảo – UV BCH Đoàn trường – SĐT 01299032649, Email: baonguyenthien5296@gmail.com trước 20g00, thứ 3, ngày 28/11/2018.