Thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh; Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị và góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong sinh viên; Được sự đồng ý của Đảng ủy – BGH Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM, Khoa Lý luận chính trị phối hợp với Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường tổ chức Hội thi học tập và làm theo lời Bác: “Sáng mãi tên Người” – lần 3, năm 2017.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Thiết thực hướng tới chào mừng kỉ niệm 100 năm cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017).
– Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chất lượng giảng dạy, học tập các môn Lý luận Chính trị trong nhà trường.
– Khích lệ tinh thần sinh viên trong việc học tập các môn Lý luận Chính trị tại Trường, tạo phong trào học tập, nghiên cứu Lý luận Chính trị một cách sâu rộng, dưới nhiều hình thức phong phú.
– Tạo điều kiện để sinh viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử dân tộc. Đồng thời, cuộc thi còn giúp sinh viên mở rộng hiểu biết về cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại – cuộc cách mạng có ý nghĩa soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX.
2. Yêu cầu
– Nội dung thi gồm những vấn đề cơ bản về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người, bám sát nội dung môn tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng CSVN đang được giảng dạy cho sinh viên trong các trường ĐH, CĐ theo quy định của Bộ GD&ĐT;
– Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức, chương trình, thời gian; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia: Khoa Lý luận chính trị, Đoàn trường, Phòng Công tác sinh viên và các đơn vị khác trong trường.
– Công tác tuyên truyền, triển khai phải thiết thực và hiệu quả, tạo sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ phía sinh viên và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn trường.

II. NỘI DUNG
1. Đối tượng tham gia:
– Tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy các khóa đang theo học tại trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đăng ký tham gia theo đội. Mỗi đội gồm 6 thành viên (trong đó có 05 chính thức và 01 dự bị)
– Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tham gia 01 đội.
– Các đội dự thi đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên tại cơ sở Thủ Đức (56 Hoàng Diệu 2).
Lưu ý: trong trường hợp thí sinh muốn dự thi nhưng không tìm đủ thành viên để lập đội (6 người) thì vẫn có thể đăng ký, Ban tổ chức sẽ xếp đội cho các thí sinh đăng ký dự thi theo hình thức ngẫu nhiên.
2. Nội dung và hình thức thi
2.1. Nội dung
– Các kiến thức cơ bản về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cụ thể là:
+ Học tập tấm gương “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”;
+ Thực hiện “Di chúc” của Bác Hồ;
+ Tìm hiểu nội dung các tác phẩm: “Đường Cách mệnh”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Nhật ký trong tù”, “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, “Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước”, “Sửa đổi lối làm việc”; “Dân vận”; “Đạo đức cách mạng”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”…
– Các kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về các sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.
– Các thông tin cơ bản về Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) và lãnh tụ Lênin.
2.2. Hình thức thi: gồm 2 vòng
a. Vòng loại “Vượt thử thách”:
– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên trên giấy, mỗi thành viên trả lời 50 câu hỏi trong thời gian 25 phút.
– Địa điểm: 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.
– Ban tổ chức sẽ chọn 4 đội có tổng điểm của các thành viên cao nhất để vào vòng chung kết (điểm của đội là tổng điểm của 6 thành viên).
b. Vòng chung kết: “Chinh phục”
– Hình thức thi: thi đối kháng trên sân khấu.
– Địa điểm: Hội trường lớn, 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức.
– Vòng chung kết gồm 4 phần thi:
+ Chân dung lãnh tụ: Mỗi đội lựa chọn một gói câu hỏi (mỗi gói gồm 5 câu hỏi dưới dạng trả lời ngắn); lần lượt mỗi thành viên trả lời 1 câu; 5 điểm/1 câu trả lời đúng. Câu trả lời sai không bị trừ điểm.
+ Theo chân Người: có 8 câu hỏi; các đội sẽ lần lượt chọn câu hỏi, mỗi câu có 2 dữ kiện/gợi ý; trả lời đúng ở dữ kiện đầu tiên được 5 điểm, trả lời đúng ở dữ kiện thứ 2 được 3 điểm. Sau mỗi câu trả lời đúng sẽ có một gợi ý liên quan đến từ khóa (chủ đề) của chương trình được hiện ra. Từ khi gợi ý đầu tiên được lật mở, đội có quyền bấm chuông trả lời từ khóa (chủ đề), trả lời đúng được 20 điểm; nếu trả lời sai thì đội bị loại khỏi vòng chơi này. Các đội còn lại tiếp tục lựa chọn câu hỏi và trả lời.
+ Thử tài thông thái
Mỗi đội cử 2 thành viên tham gia. Một thành viên có nhiệm vụ diễn đạt 10 từ (cụm từ) lần lượt xuất hiện trên màn hình để thành viên còn lại (quay lưng về phía màn hình) trả lời. Mỗi từ (cụm từ) trả lời đúng được 5 điểm. Thời gian cho phần thi của mỗi đội là 2 phút. Những khái niệm chưa trả lời đúng được quay lại trả lời khi vẫn còn thời gian.
Lưu ý: Thí sinh diễn đạt không được dùng ngoại ngữ, tiếng lóng để diễn đạt, không được dùng từ, chữ xuất hiện ở từ khóa để diễn đạt. Nội dung diễn đạt phải hướng vào kiến thức chuyên môn liên quan đến từ (cụm từ) cần diễn đạt.
+ Sinh viên Ngân hàng tiếp bước cha anh: Mỗi đội dựng một tiết mục (tiểu phẩm kịch, kể chuyện về Bác, hát, múa,…) thể hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác; thời gian tối đa: 07 phút; Tiết mục được đánh giá trên 2 tiêu chí: nội dung và hình thức thể hiện. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm trực tiếp, điểm tối đa là 10 điểm/1 thành viên Ban Giám khảo/đội.
III. GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng bằng hiện kim
– Giải tập thể:
+ Giải nhất: 4.000.000đ
+ Giải nhì: 3.000.000đ
+ Giải ba: 2.000.000đ
+ Giải khuyến khích: 1.000.000đ
– Giải cá nhân:
+ 3 thí sinh có điểm cao nhất vòng sơ loại: 300.000đ/thí sinh
2. Giấy chứng nhận cho các sinh viên vào vòng chung kết
3. Cộng điểm khuyến khích học tập (các môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam) cho thành viên các đội vào vòng chung kết:
+ Đội hạng nhất được cộng 3 điểm thi và nhận điểm 10 kiểm tra học phần cho mỗi thành viên.
+ Đội hạng nhì được cộng 2 điểm thi và nhận điểm 10 kiểm tra học phần cho mỗi thành viên.
+ Đội hạng ba được cộng 1 điểm thi và nhận điểm 10 kiểm tra học phần cho mỗi thành viên.
+ Đội hạng khuyến khích được nhận điểm 10 kiểm tra học phần cho mỗi thành viên.
4. Qui định cộng điểm khuyến khích:
– Chỉ cộng điểm khuyến khích cho những sinh viên đạt giải đang học các môn học này trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 hoặc sẽ học trong những học kỳ sau.
– Chỉ cộng điểm khuyến khích cho sinh viên có tham gia thi kết thúc học phần và không vi phạm quy chế thi.

IV. LỊCH TRÌNH:
1) Từ 20/11 – 01/12: Phổ biến cho sinh viên
2) Từ 25/11 – 01/12: Tiếp nhận đăng ký dự thi của SV (theo các đội)
4) 03/12: Thi vòng sơ loại
5) 06/12: Công bố kết quả vòng sơ loại
6) 17/12 (dự kiến): Thi vòng chung kết xếp hạng.