GÓC BUERS

Kế hoạch v/v “Đào tạo cán bộ nguồn” của Đoàn – Hội khoa Quản trị kinh doanh năm học 2014-2015

KẾ HOẠCH V/v “Đào tạo Cán bộ nguồn” của Đoàn – Hội khoa Quản trị kinh doanh năm học 2014 – 2015   I.       MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA –        ...
Xem chi tiết »
GÓC BUERS

Danh sách đậu vào vòng 3-Phỏng vấn Đợt tuyển thành viên Ban Thông Tin – Truyền Thông năm học 2014-2015

Danh sách đậu vào vòng 3-Phỏng vấn Đợt tuyển thành viên Ban Thông Tin – Truyền Thông năm học 2014-2015 Vòng phỏng vấn sẽ diễn ra vào hai ca:...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM