Căn cứ theo kế hoạch số 43/KH-HSV ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Lễ tổng kết Công tác Hội và phong trào Sinh viên, các chiến dịch tình nguyện năm học 2016 – 2017

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường thông báo đến toàn thể sinh viên về việc tổ chức “Lễ tổng kết Công tác Hội và phong trào Sinh viên, các chiến dịch tình nguyện” năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

– Thời gian: Từ 17g00 – 21g00, ngày 03 tháng 11 năm 2017 (Thứ 6)

– Địa điểm: Hội trường lớn – 56 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

– Thành phần tham gia:

+ Tất cả các sinh viên tình nguyện các chiến dịch tình nguyện trong năm học 2016 – 2017

+ Các cá nhân có tên trong danh sách nhận khen thưởng cấp Thành phố và cấp trường trong Chiến dịch Xuân Tình Nguyện năm 2017 (Danh sách đính kèm https://goo.gl/oAs5PE )

+ Các cá nhân có tên trong danh sách nhận khen thưởng cấp Thành phố và cấp trường trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017 (Danh sách đính kèm TẠI ĐÂY).

+ Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2016 – 2017 (Danh sách đính kèm TẠI ĐÂY).

+ Cá các nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Thủ lĩnh Sinh viên Ngân hàng” năm 2017 (Danh sách đính kèm TẠI ĐÂY).

+ Mỗi chi Hội Sinh viên khóa 33 cử 10 sinh viên tham gia “Lễ tổng kết Công tác Hội và phong trào Sinh viên, các chiến dịch tình nguyện” năm học 2016 – 2017

+ Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên các khoa có trách nhiệm tổng hợp danh sách gửi email về cho Hội Sinh viên trường hoisinhvien@buh.edu.vn hạn chót 17g00 ngày 02 tháng 11 năm 2017 (Thứ 5).

– Trang phục đối với các cá nhân tham gia “Lễ tổng kết Công tác Hội và phong trào Sinh viên, các chiến dịch tình nguyện” năm học 2016 – 2017:

+ Cá nhân được khen thưởng trong chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2017: Áo Xuân Tình Nguyện năm 2017

+ Cá nhân được khen thưởng trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2017: Áo Mùa hè xanh năm 2017

+ Tập thể và Cá nhân được khen thưởng trong công tác Hội và phong trào Sinh viên: Áo Hội Sinh viên hoặc áo của Đơn vị mình

+ Cá nhân được khen thưởng trong cuộc thi “Thủ Lĩnh Sinh viên Ngân hàng” năm 2017: Áo Thủ lĩnh sinh viên Ngân hàng năm 2017

– Trang phục đối với sinh viên khác khi tham dự: Áo vàng đồng phục trường, đeo thẻ sinh viên hoặc mã vạch sinh viên để điểm danh.

Lưu ý:

– Đúng 17g00 ngày 03/11/2017, chương trình sẽ diễn ra tại Hội trường lớn.

– Ban tổ chức đồng thời trả Giấy chứng nhận Xuân Tình Nguyện, Giấy Chứng nhận Mùa hè xanh tại Bàn điểm danh.

– Tất cả Sinh viên tham dự ngồi đúng vị trí quy định của mình do Ban tổ chức bố trí theo sơ đồ dán tại bảng thông báo trước sảnh Hội trường.

– Trong thời gian diễn ra buổi lễ, tất cả sinh viên tham dự không được rời khỏi vị trí ngồi của mình trong suốt quá trình diễn ra buổi Lễ tổng kết.

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị toàn thể các sinh viên tham gia chương trình thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Trân trọng./.