HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

BAN VẬN ĐỘNG SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT

THÔNG BÁO

Danh sách Sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2011-2012

Sau thời gian xét duyệt và giải đáp thắc mắc, Ban vận động sinh viên 5 tốt xin thông báo danh sách Sinh viên 5 tốt các cấp (đã cập nhật) như sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN 5 TỐT LIÊN CHI HỘI: DANH SACH SINH VIEN 5 TOT CAP LIEN CHI HOI

DANH SÁCH SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG: DANH SACH SINH VIEN 5 TOT CAP TRUONG

Trong thời gian tới (17/11/2012) sẽ diễn ra các hoạt động của Sinh viên 5 tốt, nhằm tiện lợi cho các hoạt động Ban vận động sinh viên 5 tốt phân thành 5 nhóm tương ứng với 5 tiêu chí. Các bạn cùng nằm trong 1 nhóm sẽ cùng thực hiện các hoạt động mà Ban vận động đã phân công. Dưới đây là danh sách phân nhóm:

DANH SÁCH PHÂN NHÓM: SV5T_CAC NHOM TIEU CHI

Các bạn có thắc mắc về hoạt động của từng nhóm trong ngày 17/11/2012 tới vui lòng liên hệ với những bạn được in màu đỏ trong từng nhóm.

BAN VẬN ĐỘNG SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT