Ban phong trào SVNH5T gửi đến các bạn :Danh sách sinh viên Ngân hàng 5 tốt cấp trường và cấp liên chi ( dự kiến )

Mọi thắc mắc và khiếu nại vui lòng gửi qua mail : svnh5t@gmail.com với tiêu đề [SV5T] GIẢI ĐÁP THẮC MẮC.

Ban phong trào sẽ công bố danh sách sinh viên Ngân hàng 5 tốt cấp trường và cấp liên chi chính thức sớm nhất vào thứ 2 19/10

Sinh viên ngân hàng 5 tốt cấp trường : TẠI ĐÂY

Sinh viên ngân hàng 5 tốt cấp Liên chi hội :TẠI ĐÂY