THÔNG BÁO

v/v Phân nhóm sinh hoạt SVNH5T và  họp mặt định hướng, triển khai công tác “Hành trình  Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2014”

 

          Căn cứ thông báo số  /TB-BVĐ về kết quả bình chọn Sinh viên Ngân hàng 5 tốt vào ngày  30 tháng 11 năm 2014;

            Căn cứ vào lịch trình làm việc của Sinh  viên Ngân Hàng 5 tốt, Ban vận động sinh viên Ngân hàng 5 tốt thông báo đến tất cả Hội viên đã đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt kế hoạch họp mặt để triên khai công tác trong thời gian tới.

            Cụ thể Sinh viên Ngân hàng 5 tốt sẽ được chia thành 5 nhóm như danh sách đính kèm  dưới đây:

 Danh sách đính kèm: DANH SÁCH PHÂN NHÓM HOẠT ĐỘNG SVNH5T

 

Lịch họp triển khai cụ thể như sau
Địa điểm: Giảng đường C104, C105

11h-12h Thứ 4 ngày 3/12/2014 – Giảng đường C104
– Nhóm Đạo đức,
– Nhóm Kĩ năng
– Nhóm thể lực
11h-12h Thứ 5 ngày 4/12/2014 – Giảng đường C105
– Nhóm Học tập
– Nhóm hội nhập

                            

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức hiệu quả, cũng như đề cao vai trò của danh hiệu sinh viên Ngân hàng 5 tốt, đề nghị các Hội viên đạt danh hiệu SVNH5T nghiêm túc thực hiện lịch họp mặt. Mọi lý do vắng mặt trong buổi họp mặt đầu tiên đều sẽ được ghi nhận và xem xét về danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt để đảm bảo tính chất thương hiệu của danh hiệu này.

Dưới đây là lịch trình dự kiến của Hành trình sinh viên 5 tốt sắp tới:

5/12

Hoạt động của nhóm Kĩ năng, nhóm Thể lực

6/12

Hoạt động của nhóm Kĩ năng, nhóm Thể lực, nhóm Đạo đức, nhóm Học tập

7/12

Hoạt động của nhóm Kĩ năng, nhóm Thể lực, nhóm Đạo đức, nhóm Học tập

8/12

Chụp hình Sinh viên 5 tốt, Hoạt động của nhóm Kĩ năng, nhóm Đạo đức, nhóm Học tập

9/12

Hoạt động của nhóm Đạo đức, nhóm Hội nhập

10/12

Hoạt động của SVNH5T

12/12

Chạy thử chương trình lế Tuyên dương SVNH5T

13/12

LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT

15/12

Hoạt động của nhóm Đạo đức

20/12

Hoạt động của nhóm Học tập, hoạt động của nhóm Thể lực

Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi về email: bvdsinhvien5tot.buh@gmail.com. Ban vận động sẽ giải quyết kịp thời  cho sinh viên để đảm bảo tính công bằng, dân chủ.

Trân trọng!

     TM. BAN VẬN ĐỘNG SVNH5T

                                                                             TRƯỞNG BAN

                                                                                      (đã ký)

                                                                   PHẠM THỊ MINH KHÁNH