pp-hoc-dh-hieu-qua-buh-fix

Chương trình “Phương pháo học hiệu quả ở bậc Đại học

với chủ đề “Học Ngoại ngữ hiệu quả”

 

Thời gian: 7h ngày 11/12/2016
Địa điểm: Sảnh giảng đường C
Nội dung: Chia sẻ về phương pháp nghe, nói, đọc, viết của tiếng Anh
Thông tin khách mời: xem tại đây