HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
CÂU LẠC BỘ TỦ SÁCH TÌNH BẠN

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2014

Ngày 12/10/2014, Câu lạc bộ Tủ Sách Tình Bạn đã tổ chức đợt Tuyển thành viên năm học 2014 – 2015, qua phần phỏng vấn 160 thí sinh dự tuyển, Câu lạc bộ đã chọn ra 22 thí sinh đáp ứng được yêu cầu của Câu lạc bộ. Sau đây là danh sách 22 bạn thuộc thế hệ thứ VI của Câu lạc bộ Tủ Sách Tình Bạn.

12