Đã có kết quả vòng 1 cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên Ngân hàng”. Các bạn xem kết quả tại đây