Lưu ý: 

Tất cả các bạn tham gia «Tập huấn cán bộ Hội 2015» có mặt lúc 18h00 thứ 6 ngày 18 tháng 12 năm 2015 tại giảng đường A.
Trang phục: Áo vàng.
Các bạn từ tổ 1—tổ 10 có mặt tại A001.
Các bạn từ tổ 11—tổ 20 có mặt tại A006.
Mọi thắc mắc liên hệ Trọng Khôi (UVBCH HSV): 0964069590
Trân trọng.

Danh sach dinh kem