Kết quả Vòng 2 _ chặng 1 (đồng đội) Cuộc thi ” Thủ lĩnh sinh viên Ngân hàng 2015″ đã có:

11 gương mặt xuất sắc nhất đại diện cho TOP 20 giành được các tấm vé đi tiếp chặng 2 (thách đấu)

Untitled