Căn cứ vào tình hình thu đoàn phí của các khóa 31, 32, 33 năm học 2017-2018;

Căn cứ vào danh sách đoàn phí trả về các cơ sở đoàn (các đoàn khoa đã rà soát);

Căn cứ vào điều lệ đoàn TNCS HCM về đoàn phí;

BCH Đoàn trường thông báo về việc thực hiện chi trả tiền đoàn phí về các cơ sở đoàn. Việc chi trả được thực hiện như sau:

  • Ngày 10/9/2018, Đoàn trường sẽ tiến hành trích 8/9 số tiền đoàn phí các Đoàn khoa đã nộp lên và trả về cho Đoàn khoa. Bí thư đoàn khoa hoặc người được bí thư đoàn khoa giới thiệu sẽ nhận số tiền này
  • Đoàn khoa sẽ tiến hành trích 2/3 số tiền đoàn phí nộp lên đoàn trường để trả về cho các chi đoàn.

Chậm nhất đến hết ngày 30/09/2018, các đoàn khoa sẽ phải làm báo cáo tình hình chi trả đoàn phí về cho các chi đoàn. Hồ sơ bao gồm:

  • Danh sách ký nhận tiền của các chi đoàn.
  • Đối với số tiền chưa thực hiện chi trả về cho các chi đoàn, BCH đoàn khoa sẽ họp để lấy ý kiến và báo cáo đoàn trường bằng văn bản hướng xử lý đó.

Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Đ/c Lương Xuân Minh- UV BCH Đoàn trường- Trưởng ban tài chính Đoàn trường. Email minhlx@buh.edu.vn

Trân trọng!