Nhằm mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chấp hành chi Đoàn lâm thời năm thứ nhất tiến tới thành lập mới một số Đoàn khoa trực thuộc Đoàn trường cũng như chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Ban Tổ chức Đoàn trường thông báo với các cơ sở Đoàn về việc tổ chức tập kỹ năng tổ chức xây dựng Đoàn cho đối tượng ban chấp hành chi Đoàn lâm thời năm thứ nhất như sau:

          – Đăng ký tham gia tập huấn trước 17g ngày 5/11/2014 tại địa chỉ

https://youth.buh.edu.vn/dang-ky-online

          – Đối tượng tham gia tập huấn: Ban chấp hành lâm thời các chi Đoàn sinh viên năm thứ nhất Đại học khóa 30 và Cao đẳng khóa 28

          – Thời gian: cả ngày 9/11/2014 (Chủ Nhật)

          – Địa điểm: Giảng đường C.001 cơ sở Thủ Đức

          – Chi phí tham dự: Mỗi cán bộ Đoàn khi tham gia vui lòng đóng phí 40.000đ bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ, giấy chứng nhận (đóng trực tiếp cho Ban tổ chức lớp vào buổi học đầu tiên)

          – Nội dung tập huấn:

Buổi sáng ngày 9/11/2014 (Chủ Nhật) 
7g30 đến 8g Khai mạc lớp học 
8g đến 9g30 Chuyên đề 1: Công tác quy hoạch, đào tạo, quản trị nguồn nhân lực cho hoạt động Đoàn hội. Giới thiệu một số mô hình hay trong tổ chức hoạt động chi Đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ
9g30 đến 10g Giải lao, ăn nhẹ giữa giờ 
10g đến 11g Chuyên đề 2: Phổ biến chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 cho các cơ sở và định hướng việc tổ chức hoạt động ở năm thứ nhất.
Buổi chiều ngày 9/11/2014 (Chủ Nhật) 
13g đến 14g30 Chuyên đề 2: Hướng dẫn tổ chức đại hội chi Đoàn năm học 2014 – 2015 và kỹ năng soạn thảo văn bản của Đoàn 
14g30 đến 15g Giải lao, ăn nhẹ giữa giờ 
15g30 đến 16g30 Chuyên đề 3: Tổng quan về công tác tổ chức xây dựng Đoàn, những lưu ý trong việc quản lý hồ sơ Đoàn viên, đoàn vụ, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt năm học 2014 – 2015
16g30 đến 17g Làm bài thu hoạch 

Vì đây là một nội dung quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015, góp phần trang bị kỹ năng tổ chức xây dựng Đoàn cho cán bộ Đoàn năm thứ nhất nên rất mong các Đoàn khoa nghiêm túc triển khai cho đội ngũ Ban chấp hành chi Đoàn lâm thời năm thứ nhất tại đơn vị mình quản lý.

Trân trọng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ 

Phạm Thanh Tân