THÔNG BÁO

V/v lập Ban Chấp hành chi Đoàn, chi Hội lâm thời cho các lớp khóa 33

Nhằm mục đích giúp ổn định tổ chức cơ sở Đoàn, cơ sở Hội tại các lớp Đại học chính quy khóa 33. Ban Chấp Hành Đoàn trường thông  báo quy trình lập Ban Chấp hành chi Đoàn, chi Hội lâm thời tại các lớp khóa 33 tính đến tháng 9/2017 cụ thể như sau:

  1. Thành lập mới các chi Đoàn, chi Hội trên cơ sở các lớp Đại học chính quy khóa 33.
  1. Phân công Đoàn khoa, Liên chi Hội sinh viên khoa phụ trách các lớp:

Khoa Ngân hàng quản lý các lớp: DH33DC01, DH33DC02, DH33DC03, DH33DC04, HQ05GE08, HQ05GE09, HQ05GE10.

Khoa Tài chính quản lý các lớp: DH33DC05, DH33DC06, DH33DC07, DH33DC08, DH33DC09, DH33DC10, HQ05GE01, HQ05GE02, HQ05GE03, HQ05GE04.

Khoa Hệ thống thông tin quản lý quản lý các lớp: DH33TM01, DH32DN01,.

Khoa Kinh tế Quốc tế quản lý các lớp: DH33DC22, DH33DC23, DH33DC24, DH33DC25, DH33DC26, DH33DC27,DH33DC28.

Khoa Quản trị kinh doanh quản lý các lớp: DH33DC17, DH33DC18, DH33DC19, DH33DC20, DH33DC21, HQ05GE05, HQ05GE06, HQ05GE11.

Khoa Kế toán – Kiểm toán quản lý các lớp: DH33DC11,DH33DC12, DH33DC13, DH33DC14, DH33DC15, DH33DC16, HQ05GE07,HQ05GE12.

Khoa Ngoại ngữ quản lý các lớp: DH33AV01, DH33AV02, DH33AV03.

Khoa Luật kinh tế quản lý các lớp: DH33LK01, DH33LK02.

  1. Đoàn trường bố trí lịch họp mặt các tân sinh viên theo lớp để lập Ban Chấp hành chi Đoàn, chi Hội lâm thời ngay tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh sinh viên theo lịch cụ thể như sau:

– Thời gian: Từ 18g đến 20g30 (có xe 16 chỗ đưa đón xuất phát lúc 17g30 tại cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức)

Ngày 18/9/2017 (thứ hai) bao gồm các lớp thuộc quản lý của các đơn vị: Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

Ngày 19/9/2017 (thứ ba) bao gồm các lớp thuộc quản lý của các đơn vị: Luật kinh tế, Kế toán Kiểm toán,.

– Ngày 20/9/2017 (thứ tư) bao gồm các lớp thuộc quản lý của các đơn vị: Tài chính, Kinh tế Quốc tế

– Địa điểm: Hội trường lớn của Trung tâm

  1. Quy trình lập Ban Chấp hành chi Đoàn, chi Hội lâm thời như sau:

– Lớp trưởng các lớp (được bầu trong thời điểm học chính trị đầu khóa) hỗ trợ vấn đề thông tin, tập hợp thành viên của lớp tham gia họp mặt đúng thời gian quy định và đầy đủ (ăn mặc lịch sự)

– Các Đoàn khoa, Liên chi Hội sinh viên khoa phối hợp cử cán bộ Đoàn, cán bộ Hội đến các lớp đơn vị mình phụ trách để giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động của Đoàn, Hội khoa.

– Có thể chủ động tổ chức các trò chơi sinh hoạt để tạo không khí hứng khởi, năng động cho các tân sinh viên.

– Tiến hành nhận giới thiệu, đề cử ứng viên tham gia Ban Chấp hành chi Đoàn lâm thời của mỗi đơn vị. Có thể cho ứng viên có thời gian để giới thiệu về bản thân, biểu diễn năng khiếu trước các thành viên của đơn vị trước khi tiến hành bầu chọn. Việc bầu chọn tiến hành chủ động bằng hình thức phiếu kín hoặc biểu quyết trên cơ sở đảm bảo trúng cử với hơn ½ người tham dự đồng ý.

– Số lượng thành viên Ban Chấp hành chi Đoàn là từ 03 đến 05 đồng chí (khuyến khích 03 đồng chí), trong đó có 01 Bí thư, 01 phó Bí thư chi Đoàn. Sau khi tiến hành bầu chọn, phó Bí thư chi Đoàn sẽ được phân công giữ nhiệm vụ chi Hội trưởng lâm thời của đơn vị.

– Chi Hội trưởng sẽ chọn các thành viên Ban Chấp hành chi Hội lâm thời khác trên cơ sở thống nhất cao với tập thể Ban Chấp hành chi Đoàn, Ban Cán sự lớp. Các thành viên Ban Chấp hành chi Hội có thể đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành chi Đoàn, thành viên Ban Cán sự lớp nhưng không được là Bí thư chi Đoàn lâm thời. Số lượng thành viên Ban Chấp hành chi Hội lâm thời từ 03 đến 05 đồng chí (khuyến khích 03 đồng chí)

– Các Đoàn khoa, Liên chi Hội sinh viên khoa có trách nhiệm gửi Biên bản bầu Ban Chấp hành chi Đoàn, chi Hội lâm thời và danh sách liên hệ của Ban Chấp hành các chi Đoàn, chi Hội lâm thời (theo mẫu) về văn phòng Đoàn trường và văn phòng Hội sinh viên trường trước ngày 25/9/2016 qua địa chỉ email doanthanhnien@buh.edu.vnhoisinhvien@buh.edu.vn.

Đề nghị các cơ sở Đoàn Hội nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo vì đây là một nội dung quan trọng trong công tác Đoàn Hội của năm học.

Trân trọng.