Thực hiện Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố và Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM;

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-BKT của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường về việc thực hiện công tác kiểm tra cơ sở Hội vào ngày 28 tháng 9 năm 2018.

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường thông báo đến các cơ sở Hội trực thuộc về công tác tham gia Kiểm tra như sau:

  1. Thời gian – Địa điểm
  • Thời gian: Thứ 7, ngày 13 tháng 4 năm 2019

+ Sáng 8g00 đến 11g00

+ Chiều 13g00 đến 17g00

  • Địa điểm: Văn phòng Đoàn – Hội.
  1. Thành phần tham dự kiểm tra:

Đối với Liên Chi Hội:

– Thường trực Ban Chấp hành Liên Chi Hội Sinh viên các Khoa (Liên chi Hội trưởng).

– Đại diện Ban Chấp hành Liên Chi Hội Sinh viên khoa: 1 người

– Đại diện chi Hội trực thuộc Khoa quản lý: 1 người (chi Hội trưởng)

Đối với CLB – Đội – Nhóm:

– Thường trực Ban Chủ nhiệm CLB – Đội – Nhóm: Chủ nhiệm CLB – Đội – Nhóm.

– Đại diện Ban chủ nhiệm CLB – Đội – Nhóm: 1 người

– Đại diện thành viên CLB – Đội – Nhóm: 1 người

  1. Nội dung kiểm tra

–  Hoạt động, phong trào của các chi Hội, Liên chi Hội Sinh viên, CLB – Đội – Nhóm trong năm học 2018 – 2019.

–  Tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở Hội trong việc thực hiện chương trình công tác năm, các hoạt động hưởng ứng “Năm sinh viên sáng tạo” của Hội Sinh viên Thành phố và  nội dung chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường.

–  Việc tiếp thu, triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 của Ban chấp hành Hội Sinh viên trường.

–  Công tác xây dựng Hội và phát triển Hội viên: công tác Hội viên, Sinh hoạt Chi Hội, vai trò chỉ đạo của Liên Chi Hội Sinh viên đối với hoạt động của Chi Hội.

–   Định hướng chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 – 2020.

  1. Hồ sơ kiểm tra:

–  Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019.

–  Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả.

–  Báo cáo số liệu năm học 2018 – 2019.

–  Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I năm học 2019 – 2020.

–  Hồ sơ đề nghị khen thưởng cá nhân và tập thể.

  1. Thành phần các đoàn kiểm tra:

Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường thành lập 03 Đoàn Kiểm tra như sau:

Đoàn 1 Thành phần Nhiệm vụ
1. Đ/c Hồ Thị Kim Chi Phó Chủ tịch HSV Trưởng đoàn
2. Đ/c Lê Thị Hằng Ủy viên BCH HSV Phó đoàn
3.Đ/c Võ Công Minh Ủy viên BCH HSV Thư ký
4.Một số thành viên khác trong BCH HSV   Thành viên
Đoàn 2 Thành phần Nhiệm vụ
1. Đ/c Nguyễn Thành Hùng Phó Chủ tịch HSV Trưởng đoàn
2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan Ủy viên BCH HSV Phó đoàn
3. Đ/c Đặng Thị Thu Thảo Ủy viên BCH HSV Thư ký
4.Một số thành viên khác trong BCH HSV   Thành viên
Đoàn 3 Thành phần Nhiệm vụ
1. Đ/c Võ Thị Kim Khánh Ủy viên BTK HSV Trưởng đoàn
2. Đ/c Nguyễn Công Vương Ủy viên BCH HSV Phó đoàn
3. Đ/c Nguyễn Hoàng Hoa Sương Ủy viên BCH HSV Thư ký
4.Một số thành viên khác trong BCH HSV   Thành viên
  1. Lịch kiểm tra
Thời gian ĐOÀN 1 ĐOÀN 2 ĐOÀN 3
8g00 – 8g45 LCH SV

Khoa Ngân hàng

LCH SV

Khoa Tài Chính

LCH SV Khoa Kinh tế quốc tế
8g45 – 9h30 LCH SV Khoa Hệ thống Thông tin LCH SV Khoa Kế toán – Kiểm toán LCH SV

Khoa Luật kinh tế

9g00 – 9g45 Đội tình nguyện

Mầm xanh

LCH SV

Khoa Ngoại ngữ

LCH SV Khoa Quản trị kinh doanh
9g45 – 10g30 CLB Nữ sinh CLB 3F Đội VNXK
13g00 – 13g45 Ban Thông tin TT CLB FIC Đội ENACTUS BU
13g45 – 14g30 CLB Dân ca và nhạc cổ truyền CLB Phát thanh CLB Harmonica
14g30 – 15g15 CLB Vovinam CLB Bóng chuyền CLB Tủ sách tình bạn
15g15 – 16g30 CLB Guitar CLB Bóng đá CLB Bóng rổ

Đề nghị các cơ sở nghiêm túc thực hiện yêu cầu trong thông báo này;

Trân trọng./.