BCH Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn v/v nộp hồ sơ xét danh hiệu “Nhà giáo trẻ – Viên chức trẻ tiêu biểu” cấp Trường năm 2018, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng

–     Là giảng viên, viên chức trẻ dưới 35 tuổi đang trực tiếp giảng dạy, làm việc tại Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM

–     Có thời gian công tác tại Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM, tham gia sinh hoạt chi đoàn ít nhất 2 năm trở lên.

 1. Tiêu chuẩn

2.1. Đạo đức

+    Chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, nội quy của ngành giáo dục, của Nhà trường.

+    Là tấm gương tận tụy, gương mẫu về đạo đức, tác phong, lối sống cho đồng nghiệp và học sinh, sinh viên noi theo.

      2.2. Chuyên môn

      –     Đối với giảng viên

+    Đạt được 01 trong các tiêu chuẩn sau:

 • Chủ nhiệm hoặc thành viên ít nhất 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên, sáng kiến đã nghiệm thu
 • Hoặc chủ biên/ thành viên 01 sách chuyên khảo, tham khảo đã xuất bản.
 • Hoặc có 01 bài viết nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học uy tín trong nước, quốc tế hoặc 02 bài viết đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường.
 • Hoặc trực tiếp hướng dẫn đề tài luận văn, khóa luận tốt nghiệp đã được nghiệm thu và đạt kết quả từ loại Khá trở lên.
 • Hoặc hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cuộc thi Nghiên cứu khoa học các cấp, Cuộc thi SV NCKH Eureka.
 • Hoặc hướng dẫn sinh viên đạt giải trong các cuộc thi học thuật, Olympic gồm: cuộc thi Olympic Mác Lênin, Olympic Toán học và các cuộc thi học thuật trong và ngoài nước khác.

+    Trình độ Ngoại ngữ: Đạt chứng chỉ C ngoại ngữ hoặc tương đương trở lên. Giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ xét tiêu chí ngoại ngữ thứ hai.

+    Trình độ Tin học: Sử dụng tốt tin học trong giảng dạy và công việc.

+    Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên trong năm học 2017-2018, khuyến khích bình chọn các giảng viên trẻ được bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua.

–     Đối với viên chức hành chính

+    Đạt được 01 trong các tiêu chuẩn sau:

 • Chủ nhiệm hoặc thành viên ít nhất 01 công trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên, sáng kiến đã nghiệm thu.
 • Hoặc có sáng kiến, cải tiến trong công tác đóng góp đáng kể vào hoạt động của đơn vị trong năm học và được Trưởng đơn vị bộ phận xác nhận về tính hiệu quả.

+    Trình độ ngoại ngữ: Đạt chứng chỉ B ngoại ngữ hoặc tương đương trở lên.

+    Trình độ tin học: Sử dụng tốt tin học trong công việc.

+    Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên trong năm học 2017-2018, khuyến khích bình chọn các viên chức trẻ được bình xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua.

      2.3. Cống hiến

+    Trực tiếp tham gia 01 hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội như: thăm chiến sỹ Mùa hè xanh các mặt trận; hiến máu nhân đạo; chăm lo, hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn… hoặc 01 hoạt động của Công đoàn Trường tổ chức (có xác nhận và minh chứng của CĐ bộ phận).

+   Nếu là Đoàn viên (còn trong độ tuổi Đoàn), phải được Chi đoàn xếp loại Đoàn viên Xuất sắc trong năm học 2017 – 2018.  (có xác nhận của Bí thư chi đoàn)

+    Nếu là Đảng viên, phải là “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (thời điểm cuối năm 2017) (có xác nhận của Bí thư chi bộ)

      2.4 Tiêu chuẩn ưu tiên:

+    Đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường” (chỉ áp dụng đối với Giảng viên).

 1. 3. Kế hoạch thực hiện
TT Thời gian Nội dung thực hiện
1 18/10/2018 Giảng viên, viên chức nộp hồ sơ cho BCH Đoàn trường tổng hợp và chuẩn bị tài liệu họp xét. (nộp tại VP Đoàn trường hoặc liên hệ đ/c Huỳnh Đỗ Bảo Châu – 0907.936.092 để nộp)

Ghi chú: Hồ sơ gồm

+ Báo cáo thành tích cá nhân có dán ảnh 3×4 (mẫu đính kèm).

+ Minh chứng về thành tích, các mô hình, sáng kiến/ cải tiến trong công tác (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị nơi đang công tác) và hình ảnh minh họa (nếu có).

2 20/10/2018 Hội đồng xét chọn:

–         “Nhà giáo trẻ – Viên chức trẻ tiêu biểu” năm 2018.

3 22/10/2018 Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng xét chọn và Tờ trình về đề xuất khen thưởng của BCH Đoàn TN, đề xuất Hiệu trưởng ký Quyết định khen thưởng, Giấy khen và làm hồ sơ khen thưởng.
4 23/10/2018 Gửi hồ sơ Giảng viên trẻ tiêu biểu tham dự “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Tp. Hồ Chí Minh” năm 2018.
5 Trong ngày 20/11 Công bố và tuyên dương “Nhà giáo trẻ – Viên chức trẻ tiêu biểu” năm 2018.
 1. Giải thưởng

–     Giải thưởng “Nhà giáo trẻ – Viên chức trẻ tiêu biểu” cấp Trường năm 2018 bao gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM do BCH Đoàn Thanh niên đề nghị; số tiền thưởng chi theo quy chế khen thưởng của Trường; cộng điểm thi đua ABC 6 tháng cuối năm 2018 theo quy chế.

–     Giảng viên đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ – Viên chức trẻ tiêu biểu” cấp Trường sẽ được Đoàn trường giới thiệu tham dự xét “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Tp. Hồ Chí Minh” năm 2018.

Kính đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện theo đúng kế hoạch và thông báo đến giảng viên, viên chức trong Chi đoàn biết và thực hiện.

Trân trọng./.