Số: 29- KH/ĐTN ngày 02/10/2018 (liên kết cụm 3, chủ trì Đại học Mở)

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

 1. Mục đích:

– Thực hiện theo kế hoạch phân công của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2018;

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật trong đoàn viên, sinh viên trên địa bàn thành phố.

– Tăng cường các hoạt động liên tịch, phối hợp giữa các Đoàn trường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuyên truyền và nâng cao hiểu biết pháp luật thông qua các sân chơi bổ ích cho Đoàn viên, sinh viên, qua đó tự hoàn thiện kiến thức của mình về pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tăng cưởng công tác tuyên truyền cho người thân và bạn bè xung quanh.

 1. Yêu cầu:

–  Xây dựng chương trình đa dạng, phong phú, thiết thực bắn với Đoàn viên, sinh viên, thu hút đông đảo Đoàn viên, sinh viên các trường tham gia;

– Đảm bảo đúng tiến độ tổ chức, có sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan;

– Chương trình được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đạt mục đích đề ra.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

 1. Thời gian:

– Các hoạt động diễn ra xuyên suốt  từ tháng 10/2018 đến tháng 11/2018.

– Ngày hoạt động cao điểm: từ 06h00 đến 11h30 ngày 11/11/2018 (chủ nhật);

 1. Địa điểm:

– Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp.

–  Các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn thành phố;

ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC THAM GIA

 1. Đối tượng tham gia:

– Toàn thể sinh viên cụm hoạt động số 3 theo kế hoạch số 74 –KH/TĐTN – BTG ngày 24/9/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh: Đoàn trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Sài Gòn, Đoàn trường Đại học Tài chính – Marketing, Đoàn trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Văn Lang.

 1. Hình thức tham gia:

Đoàn viên, sinh viên tham gia chương trình với các hoạt động sau:

– Tuyên truyền, phổ biến các vấn đề pháp luật thông qua hình thức trực tuyến bằng bộ sản phẩm tuyên truyền các nội dung cơ bản của các luật.

– Các hoạt động sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật, không gian triển lãm các nội dung cơ bản của các luật, không gian tìm hiểu về Luật an ninh mạng.

– Tham gia các hoạt động góp ý dự thảo Luật Thanh niên, Luật giáo dục Đại học.

– Tham gia các gian hàng Sinh viên tìm hiểu pháp luật do các trường trong cụm được phân công thực hiện.

– Tham gia cuộc thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật và các hoạt động khác thực hiện trong ngày hội pháp luật.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018: “Tuổi trẻ Thành phố góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

CÁC HOẠT ĐỘNG XUYÊN SUỐT THÁNG 10 VÀ THÁNG 11

– Địa điểm: Tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

– Hình thức thực hiện: Tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến thông qua các trang mạng xã hội, các website Đoàn trường, các kênh truyền thông khác do Đoàn các trường quản lý. Các trường có thể tổ chức cuộc thi, các hoạt động thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền dành cho sinh viên tại trường tham gia, sau đó chọn sản phẩm chất lượng tham gia triển lãm, tuyên truyền cho các hoạt động hưởng ứng ngày hội pháp luật.

– Nội dung thực hiện:

+ Thiết kế bộ sản phẩm tuyên truyền các nội dung cơ bản của các Luật bằng infographic gắn với sinh viên hoặc các sản phẩm tuyên truyền pháp luật có sẵn tại đơn vị đã triển khai. Mỗi trường trong cụm chọn ít nhất 03 sản phẩm chất lượng kích thước theo khổ A4, chủ đề pháp luật thiết kế theo chủ đề được phân công phụ trách trong phần gian hàng của Ngày hội Pháp luật.

+ Thực hiện các video clip tuyên truyền các nội dung trọng tâm, cơ bản của các luật mà sinh viên cần lưu ý tuyên truyền về ý thức chấp hành pháp luật của sinh viên. Mỗi trường thực hiện ít nhất 01 clip tối đa khoảng 10 phút, theo chủ đề được phân công phụ trách trong phần gian hàng của Ngày hội Pháp luật.

– Thực hiện: Các trường trong cụm hoàn thành sản phẩm và gửi về mail bantuyengiao.dtn@ou.edu.vn trước ngày 25/10/2018.

CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

 1. Lễ khai mạc “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”

Thời gian: Từ 7h30 đến 8h00;

Địa điểm: Sân Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Kiệm;

Nội dung:

+ Chương trình văn nghệ, ca kịch khai mạc Ngày hội pháp luật (phối hợp với Nhà văn hóa thanh niên tổ chức).

+ Lễ khai mạc “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”;

+ Triển khai các hoạt động Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam;

 1. Cuộc thi Rung Chuông Vàng “Sinh viên tìm hiểu pháp luật”

Thời gian: Từ 08h00 đến 9h00;

Địa điểm: Sân trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, cơ sở Nguyễn Kiệm.

Đối tượng, số lượng: Mỗi trường chọn 15 bạn sinh viên tham gia.

Hình thức: Tổ chức theo hình thức cuộc thi Rung chuông vàng .

– Nội dung: Các nội dung liên quan đến các luật gắn liền với sinh viên theo dạng câu hỏi ngắn, tiểu phẩm tình huống,…

– Phụ trách: Đoàn Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh phụ trách nội dung câu hỏi và tổ chức thực hiện. Các trường còn lại trong cụm chuẩn bị 01 tiểu phẩm ngắn về pháp luật để đặt tình huống cho sinh viên giải quyết.

 1. Câu chuyện pháp đình

Thời gian: Từ 09h00 đến 10h00;

Địa điểm: Sân trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, cơ sở Nguyễn Kiệm.

Đối tượng, số lượng: Sinh viên tham gia trong ngày hội.

Hình thức: Theo hình thức Câu chuyện pháp đình (đây là hình thức tuyên truyền mới tương tự như phiên tòa giả định nhưng được rút gọn lại một số nội dung và có phần tương tác với sinh viên tham gia).

– Nội dung: Các nội dung Luật liên quan đến sinh viên.

– Phụ trách: Mời Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thực hiện. Hỗ trợ thực hiện: Đoàn trường Đại học Mờ TP. Hồ Chí Minh.

 1. Gian hàng “Sinh viên với pháp luật”

Thời gian: Từ 9h00 đến 10h30;

Địa điểm: Khuôn viên sân trong của trường.

Đối tượng: Toàn thể các bạn sinh viên tham gia chương trình;

Hình thức: Các bạn sinh viên sẽ tham gia các gian hàng trò chơi tìm hiểu về các vấn đề pháp luật. Các gian hàng được liên kết thực hiện bởi các trường trong cụm được phân công tổ chức. Ban tổ chức dành tặng hơn 2000 phần quà cho các bạn chiến thắng trong các trò chơi và trả lời đúng các câu hỏi từ BTC.

– Nội dung các gian hàng: Các gian hàng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng chuyển tải các nội dung luật đến sinh viên. Các gian hàng được chia theo chủ đề do các trường phụ trách thực hiện:

+ Pháp luật về giáo dục: Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

+ Pháp luật về các lĩnh vực Kinh tế: Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

+ Pháp luật về Căn cước Công dân: Đại học Văn Lang

+ Pháp luật về Nghĩa vụ Quân sự: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (ĐH Mở TP. HCM hỗ trợ nội dung)

+ Pháp luật về Sở hữu trí tuệ: Đại học Sài Gòn

+ Pháp luật về biển đảo : Đại học tài chính – Marketing (ĐH Mở TP. HCM hỗ trợ nội dung)

+ Pháp luật về biên giới: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM

+ Pháp luật về trẻ em, Hiến pháp: Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

 1. Các hoạt động tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, an toàn giao thông

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30;

Địa điểm: Sân ngoài Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Kiệm

Đối tượng: Toàn thể các bạn sinh viên tham gia chương trình;

Nội dung: Đoàn trường Đại học Mở TP. HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên cùng với Head Honda tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ trong sinh viên, hưỡng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, thi tìm hiểu về biển báo giao thông, thi lái xe trên sa hình, thay nhớt miễn phí dành cho sinh viên.

 1. Đạp xe đồng hành

Thời gian: Từ 6h00 đến 7h30;

Địa điểm: Xuất phát từ Quận 1, di chuyển về cơ sở Nguyễn Kiệm, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp.

Đối tượng: 20 Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM.

Hình thức: Các đội hình đạp xe diễu hành qua các tuyến đường lớn tuyên truyền về An toàn giao thông; tuyên truyền về ngày hội pháp luật, văn minh đô thị. Xuất phát từ Quận 1 và điểm đến tại cơ sở Nguyễn Kiệm, Gò Vấp – Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh.

 1. Không gian triển lãm và chiếu phim tuyên truyền các nội dung trọng tâm, cơ bản của các luật gắn với sinh viên và việc sinh viên chấp hành pháp luật.

Thời gian: Từ 7h30 đến 11h00;

Địa điểm: Sân trường ĐH Mở TP.Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Kiệm;

Đối tượng: Các đơn vị đăng ký thực hiện;

Hình thức: Triển lãm các ấn phẩm thiết kế dưới dạng infographic tuyên truyền các nội dung trọng tâm, cơ bản của các luật gắn với sinh viên; Chiếu phim các video clip tuyên truyền về pháp luật do các trường thực hiện. Khi sinh viên tham gia tìm hiểu triển lãm sẽ có phần thi dành cho các sinh viên tham gia.

– Phụ trách: Đoàn Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh phối hợp Đoàn trường Đại học Tài chính – Marketing phụ trách nội dung và tổ chức thực hiện.

 1. Không gian sinh viên tìm hiểu Luật An ninh mạng

Thời gian: Từ 8h00 đến 10h00;

Địa điểm: Hội trường lầu 4, Trường Đại học Mở TP, Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Kiệm.

Đối tượng, số lượng: 400 cán bộ Đoàn các cấp, sinh viên đến từ các trường.

Hình thức: Mời các báo cáo viên về trình bày các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, giải đáp những thắc của các bạn sinh viên cũng như trao đổi những giải pháp giúp cán bộ Đoàn tuyên truyền cho Đoàn viên, Sinh viên hiểu về Luật an ninh mạng.

– Phụ trách: Đoàn Trường Đại học Sài Gòn  phụ trách chính, các trường thông tin cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên tham gia.

 1. Không gian sinh viên góp ý dự thảo Luật Thanh niên, Luật giáo dục Đại học

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00;

Địa điểm: Sân Trường Đại học Mở TP, Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Kiệm.

Đối tượng, số lượng: Toàn thể các bạn sinh viên tham gia chương trình;

Hình thức: Ban tổ chức chương trình sẽ chuẩn bị 10 laptop, bố trí tạo thành không gian mở, các bạn sinh viên góp ý thông qua hình thức góp ý trực tuyến trên biểu mẫu được thiết kế sẵn dựa trên những gợi ý, tóm tắt những nét cơ bản từ dự thảo Luật Thanh niên, Luật giáo dục Đại học. Nội dung này cũng xem như là một hoạt động gian hàng cho sinh viên tham gia trong ngày hội.

– Phụ trách: Đoàn Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phụ trách chính, các trường thông tin cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên tham gia.

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

 1. Thành lập Ban tổ chức

– Thường trực các trường trong cụm số 3, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công là thành viên Ban tổ chức. Trong đó, Đoàn trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh phụ trách chính trong công tác  chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong cụm để triển khai công tác tổ chức.

– Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh phân công Đoàn Khoa Luật, một số Đoàn Khoa khác và Câu lạc bộ Tuyên truyền pháp luật trực thuộc Khoa Luật chịu trách nhiệm chính trong các nội dung hỗ trợ triển khai thực hiện kế hoạch.

 1. Nhiệm vụ Ban Tổ chức

– Thực hiện chương trình theo đúng tiến độ, đảm bảo mục đích, ý nghĩa đặt ra.

– Các trường trong cụm tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch, thông báo về việc tổ chức chương trình đến rộng rãi Đoàn viên, sinh viên tại đơn vị; mời 100 sinh viên tham gia.

– Các Đoàn Khoa trực thuộc Đoàn trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh thực hiện tuyên truyền, phổ biến kế hoạch, thông báo về việc tổ chức chương trình đến rộng rãi Đoàn viên, sinh viên tại đơn vị;

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

– Ngày 25 – 30/9/2018: Các trường trong cụm xây dựng, góp ý và hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện.

– Ngày 05/10/2018: Trình kế hoạch Ban Thường vụ Thành Đoàn thông qua Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.

– Ngày 10/10/2018: Triển khai Kế hoạch  đến các Đoàn trường, các Đoàn cơ sở;

– Ngày 11/11/2018: Tổ chức chương trình;

– Ngày 18/11/2018: Họp Ban Tổ chức rút kinh nghiệm.