Thực hiện kế hoạch chương trình công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh viên, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích đối với sinh viên Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM. Đồng thời tạo môi trường giao lưu, học tập ngoại khóa đối với các môn học lý luận chính trị tại Trường.

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo tổ chức buổi sinh hoạt và chiếu phim lịch sử kỷ niệm 50 năm Xuân Mậu Thân dưới sự cố vấn của các Thầy/Cô Khoa Lý luận chính trị, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Toàn thể SV trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
  2. Thời gian: 17g30 đến 21g00, ngày 2 tháng 2 năm 2018 (Thứ 6).
  3. Địa điểm: Hội trường lớn (cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức)
  4. Nội dung chương trình
  • Phần 1: Giao lưu văn nghệ sinh viên
  • Phần 2: Chiếu phim MÙI CỎ CHÁY
  • Phần 3: Chia sẻ cảm nhận sau khi xem phim
  1. Lưu ý: SV mang theo thẻ SV để xác nhận kết quả tham dự chương trình tích lũy điểm rèn luyện học HK 2, năm học 2017 – 2018.

Đề nghị các cơ sở Đoàn thông tin đến sinh viên trong đơn vị được biết và tham dự chương trình.

Trân trọng./.

Phó bí thư

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu