Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh báo đến sinh viên là người Tây Ninh đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện trong và ngoài tỉnh chương trình Họp mặt sinh viên xuân Bính Thân tỉnh Tây Ninh năm 2016

File đính kèm THÔNG BÁO