Số: 05-KH/ĐTN-BTV ngày 25/02/2019


Thực hiện Kế hoạch số 101 – KH/TĐTN – BTG ngày 21/2/2019 của Ban tuyên giáo Thành đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố, căn cứ vào hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành đoàn, Đoàn trường xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 • Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các các cấp bộ đoàn giúp đoàn viên, sinh viên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố trong thực hiện Di chúc của bác.
 • Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/02/2019) và 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/03/2019), tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 – 2022.
 • Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố trong năm 2019.
 • Tổ chức các hoạt động cần đảm bảo trang trọng, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; có tác dụng giáo dục sâu sắc; tạo sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị chức năng trong Trường, thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.

 THỜI GIAN: Từ ngày 01/3/2019 đến 31/9/2019.

 NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và các hoạt động tuyên truyền
 • Tổ chức các đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm: Từ ngày 01/3/2019 đến 31/3/2019 và 01/05/2019 đến 30/06/2019. Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm gắn với chủ đề năm học, giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống cho đoàn viên, sinh viên, gắn với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (có kế hoạch riêng)
 • Tổ chức lớp học Đoàn viên kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tháng Thanh niên: Ngày 15/3/2019, dành cho sinh viên chưa là Đoàn viên có nguyện vọng trở thành Đoàn viên. (có kế hoạch riêng)
 • Tổ chức lớp học tập 6 bài lý luận chính trị: Từ ngày 01/4/2019 đến 30/7/2019 dành cho Đoàn viên chưa học tập 6 bài lý luận chính trị. (có kế hoạch riêng)
 • Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thấm nhuần những tư tưởng của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. (có kế hoạch riêng)
 • Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia các hội thi: tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III (tháng 3 – tháng 5); Hội thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam “Tự hào Việt Nam” lần thứ II (tháng 9) do Trung ương Đoàn tổ chức; Hội thi “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” 2019 (tháng 4) do Thành Đoàn tổ chức.
 • Tổ chức hội thi “Olympic các môn khoa học Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh” 2019 cấp Trường trong tháng 3-5/2019 (có kế hoạch riêng)
 • Tổ chức tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa lịch sử Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; những đóng góp của tổ chức Đoàn của tuổi trẻ cả nước gắn với việc thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuộc đời và sự nghiệp của Bác những câu chuyện về Bác, các tấm gương điển hình, các hành động đẹp, gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác trên các kênh thông tin của Đoàn như: Website, Facebook, các trang mạng xã hội của Đoàn.
 • Thực hiện số khẩu hiệu tuyên truyền trực quan trường:
  • Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)!
  • Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh!
  • Tuổi trẻ Đại học Ngân hàng học tập và làm theo lời Bác!
  • Đoàn viên, thanh niên Đại học Ngân hàng không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 1. Tổ chức các hoạt động làm theo lời Bác
 • Tổ chức tham gia hưởng ứng đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” vào tháng 01/2019 của Trung ương Đoàn với các hoạt động như: Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Trường năm 2018 tổ chức dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh bảo tàng Hồ Chí Minh.
 • Trong Tháng thanh niên 2019, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2019, triển khai các hoạt động tình nguyện; tổ chức các hành trình giáo dục truyền thống về thăm các địa danh, di tích lịch sử, địa chỉ đỏ gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn; thực hiện công trình, phần việc thanh niên với chủ đề “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”.
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với các ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 19/5.
 • Tổ chức Hội thao “Thanh niên khỏe”: Từ ngày 01/3/2019 đến 24/3/2019 với các môn Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, kéo co, nhảy bao bố, chạy việt dã. (có kế hoạch riêng)
 1. Tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2019: công tác tuyên truyền, bình chọn hoàn thành trước tháng 08/2019; liên hoan tổ chức vào tháng 09/2019 (có kế hoạch riêng).

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Ban chỉ đạo
 • Đ/c Ngô Thị Xuân – Bí thư Đoàn trường.
 • Đ/c Nguyễn Thành Hùng – Phó Chủ tịch HSV trường
 1. Ban tổ chức
 • Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Đức Ngọc – Trưởng ban tuyên giáo.
 • Phó ban: Đ/c Trần Thị Thùy Trang – TV ban tuyên giáo.
 • Thành viên: Các đồng chí UB BCH Đoàn trường, Đ/c phụ trách công tác tuyên giáo các cơ sở Đoàn trực thuộc.
 1. Nhiệm vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc
 • Căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn trường, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện của đơn vị.
 • Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm. Thường xuyên thông tin các hoạt động của Đoàn kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) trên Website Đoàn trường.
 • Huy động đoàn viên tham gia tích cực và hiệu quả các hoạt động được triển khai theo chương trình trên.

Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu Ban Thường vụ các Đoàn khoa chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung kế hoạch này.

BTV ĐOÀN TRƯỜNG

Bài liên quan