Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TĐTN-BTG ngày 12/09/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về chương trình công tác Đoàn năm 2018 với chủ đề “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, nay Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9 – 10 năm 2018 chủ đề “Sáng tạo: từ tư duy đến hành động” với các nội dung cụ thể như sau:

ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

 1. Đối tượng: tất cả các chi đoàn khóa 31, 32, 33 và chất lượng cao khóa 3, 4, 5 (tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn phải đạt trên 75%)
 2. Thời gian tổ chức sinh hoạt: từ ngày 29/09/2018 đến ngày 30/10/2018
 3. Địa điểm:

Tùy vào hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn, Ban chấp hành chi đoàn có thể tổ chức sinh hoạt trong khuôn viên nhà trường (tại các phòng học) hoặc sinh hoạt tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố và các vùng lân cận (các bảo tàng, địa chỉ cách mạng,…).

NỘI DUNG – HÌNH THỨC SINH HOẠT:

 1. Nội dung sinh hoạt:
 • Tuyên truyền về truyền thống xây dựng, phát triển và trưởng thành của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018); tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của đoàn viên về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.
 • Thảo luận, đề xuất các giải pháp sáng tạo thực hiện chủ đề “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp cơ sở.
 • Thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của đoàn viên, sinh viên tại đơn vị về tư duy sáng tạo và thực hành sáng tạo trong lao động, học tập và trong cuộc sống.
 • Hình thức sinh hoạt:

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

 • Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề với phần trao đổi, thảo luận tạo không gian mở để đoàn viên mạnh dạn đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp cho việc đổi mới công tác giáo dục và phương thức hoạt động của Đoàn.
 • Tổ chức các hội thi, hoạt động sinh hoạt tập thể trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên.
 • Tổ chức hoạt động giao lưu với các gương cán bộ Đoàn tiêu biểu, các gương điển hình trong học tập sáng tạo, các gương có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, qua đó lan tỏa những giá trị đẹp, tinh thần năng động, sáng tạo của thanh niên Thành phố.
 • Tổ chức các hoạt động tình nguyện, chuyến công tác xã hội tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, địa điểm căn cứ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố. Tổ chức các hành trình trải nghiệm thực tế đến các công trình mang dấu ấn của Đoàn và tuổi trẻ Thành phố, khơi gợi tính sáng tạo và định hướng đoàn viên trong chi đoàn thực hiện hiệu quả công trình thanh niên tại đơn vị.
 • Khuyến khích các chi đoàn phát động đoàn viên thực hiện các sản phẩm tuyên truyền sáng tạo, giới thiệu về các mô hình, giải pháp tổ chức hoạt động hiệu quả tại chi đoàn. Cũng như những ý kiến đóng góp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn tại đơn vị như: tranh vẽ, mô hình, đoạn phim ngắn, sản phẩm đồ họa, …

Tài liệu tham khảo:

– Tài liệu Hỏi – Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 (file đính kèm)

– Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019 (file đính kèm)

– Hướng dẫn 13-HD/TĐTN-BTNTH ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về thực hiện chủ đề chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2018, chủ đề “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”. (file đính kèm)

– Sách về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố, kỹ năng thực hành xã hội:

+ Từ điển Thanh niên Việt Nam, Tiến sĩ Dương Tự Đam (chủ biên), Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm 2017.

+ Gương sáng Thanh niên Thành phố Anh hùng, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2017.

+ Báo cáo đề tài khảo sát xã hội “Nhận diện xu hướng lựa chọn giá trị sống của thanh niên TP. Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2017.

+ Những mô hình, giải pháp, công trình tiêu biểu nhiệm kỳ IX (2012 – 2017), Nhà xuất bản Trẻ, năm 2017.

+ Bộ sách Tư duy đúng cách, Nhà Xuất bản Trẻ, năm 2017.

+ Những trò chơi thúc đẩy sáng tạo, Dương Duy Khoa, NXB Trẻ, năm 2016.

– Ngoài ra, các đơn vị còn có thể tham khảo thêm Danh mục sách giới thiệu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Nhà Xuất bản Trẻ phát hành (truy cập trang web www.nxbtre.com.vn, mục công tác Đoàn – Đội, mục kỹ năng).

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với chi đoàn:

1.1. Công tác chuẩn bị:

– Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

– Ban Chấp hành chi đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

– Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo xin ý kiến Đoàn khoa trước khi tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

– Ban Chấp hành chi đoàn có thể mời giảng viên cố vấn tham dự.

– Ban Chấp hành chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ (Lưu ý: sinh hoạt chi đoàn phải đảm bảo ít nhất 75% đoàn viên trong chi đoàn tham gia).

– Ban Chấp hành chi đoàn chú ý thông tin kết quả, hình ảnh buổi sinh hoạt đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, đánh giá của đoàn viên nhằm rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm sau tốt hơn và gửi báo cáo (theo mẫu 1) cho Đoàn khoa/Liên chi đoàn theo tiến độ thực hiện (Mục IV).

1.2. Bố cục chương trình (gợi ý):

– Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể.

– Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

– Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.

– Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.

– Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn.

– Chi đoàn có thể triển khai cho đoàn viên cùng thực hiện những công trình, phần việc của chi đoàn gắn với nội dung, chủ đề sinh hoạt.

– Đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

 1. Các Đoàn khoa:

– Định hướng, hướng dẫn và chỉ đạo chi đoàn thực hiện tốt đợt sinh hoạt chủ điểm.

– Phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đoàn của đơn vị kiểm tra, đôn đốc và tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm của các chi đoàn trực thuộc; hỗ trợ các chi đoàn tổ chức thực hiện.

– Đảm bảo chỉ tiêu 100% chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm và ít nhất 75% đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để chi đoàn đánh giá mức độ tham gia sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên.

– Gửi báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình (theo mẫu 2) cho Đoàn trường theo tiến độ thực hiện (Mục IV).

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

– 28/09/2018 Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn;
– 28/09 – 02/10/2018 Các Đoàn khoa thông tin đến các chi đoàn thực hiện;
– 02/10 –28/10/2018 Các chi đoàn tiến hành sinh hoạt chủ điểm và gửi báo cáo bản giấy (theo mẫu 1) + DS ký tên điểm danh cho Đoàn khoa. Riêng các file hình ảnh không cần in ra mà nộp qua email của Đoàn khoa quản lý chi đoàn;
– 30/10/2018 Hạn chót các Đoàn khoa gửi báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình bản giấy (theo mẫu 2) kèm theo minh chứng báo cáo + DS điểm danh của các Chi đoàn về VP Đoàn trường. Riêng các file hình ảnh không cần in ra mà nộp cho Đoàn trường qua email: doanthanhnien@buh.edu.vn

Các cơ sở Đoàn nếu có thắc mắc hoặc cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Trương Tiểu Na – Phó Chánh VP Đoàn trường (0165.848.6439).

Căn cứ hướng dẫn này, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa định hướng, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt chi đoàn một cách nghiêm túc, hiệu quả.