Căn cứ thực hiện Hướng dẫn số 26-HD/TĐTN-BTG ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2019, chủ đề: “Xung kích vì Thành phố – Tình nguyện vì cộng đồng”.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019. Hưởng ứng việc thực hiện chương trình công tác Đoàn Thành phố năm 2019 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”.
 2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về suy nghĩ và hành động của đoàn viên, thanh niên trong học tập, rèn luyện và sinh hoạt. Nâng cao tỉ lệ tập hợp thanh niên, chất lượng hoạt động của Chi đoàn.
 3. Việc tổ chức sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm phải nghiêm túc, đảm bảo nội dung, tính khoa học và phù hợp với thực tiễn công tác của từng đơn vị. Trong đó cần chú trọng việc thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên tại đơn vị về tư duy sáng tạo và thực hành sáng tạo trong học tập, rèn luyện và trong cuộc sống, gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

 1. Đối tượng: tất cả các chi đoàn khóa 31, 32, 33 và chất lượng cao khóa 3, 4, 5 (tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn phải đạt trên 75%)
 2. Thời gian tổ chức sinh hoạt: ngày 24/03/2019
 3. Địa điểm:

Tùy vào hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn, Ban chấp hành chi đoàn có thể tổ chức sinh hoạt trong khuôn viên nhà trường (tại các phòng học) hoặc sinh hoạt tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố và các vùng lân cận (các bảo tàng, địa chỉ cách mạng,…).

NỘI DUNG – HÌNH THỨC SINH HOẠT:

 1. Nội dung sinh hoạt:
 • Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống 88 năm hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh và truyền thống Đoàn Trường; Vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong quá trình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
 • Thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, tiếp tục triển khai các công trình, phần việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.
 • Tổ chức các hoạt động, hội thi tìm hiểu, chương trình Rung chuông vàng, … có nội dung gắn với việc kỷ niệm 50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).
 • Phát động đoàn viên, thanh niên đăng ký các ý tưởng sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng trên Cổng thông tin Ý tưởng sáng tạo trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (ytuong.khoahoctre.com.vn).
 • Vận động đoàn viên tại đơn vị, Chi đoàn tham gia tích cực cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.
 • – Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện cuộc vận động “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, chuyên mục “Mỗi tháng 1 quyển sách”.
 • Thảo luận, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện việc “Xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên Đại học Ngân hàng”.
 • Hình thức sinh hoạt:

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban chấp hành chi đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm:

 • Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề với phần trao đổi, thảo luận tạo không gian mở để đoàn viên mạnh dạn đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp cho việc đổi mới công tác giáo dục và phương thức hoạt động của Đoàn.
 • Tổ chức các hội thi, hoạt động sinh hoạt tập thể trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên.
 • Tổ chức hoạt động giao lưu với các gương cán bộ Đoàn tiêu biểu, các gương điển hình trong học tập sáng tạo, các gương có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, qua đó lan tỏa những giá trị đẹp, tinh thần năng động, sáng tạo của thanh niên Thành phố.
 • Tổ chức các hoạt động tình nguyện, chuyến công tác xã hội tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, địa điểm căn cứ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố. Tổ chức các hành trình trải nghiệm thực tế đến các công trình mang dấu ấn của Đoàn và tuổi trẻ Thành phố, khơi gợi tính sáng tạo và định hướng đoàn viên trong chi đoàn thực hiện hiệu quả công trình thanh niên tại đơn vị.
 • Khuyến khích các chi đoàn phát động đoàn viên thực hiện các sản phẩm tuyên truyền sáng tạo, giới thiệu về các mô hình, giải pháp tổ chức hoạt động hiệu quả tại chi đoàn. Cũng như những ý kiến đóng góp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn tại đơn vị như: tranh vẽ, mô hình, đoạn phim ngắn, sản phẩm đồ họa, …

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với chi đoàn:

1.1. Công tác chuẩn bị:

– Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

– Ban Chấp hành chi đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

– Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo xin ý kiến Đoàn khoa trước khi tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

– Ban Chấp hành chi đoàn có thể mời giảng viên cố vấn tham dự.

– Ban Chấp hành chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ (Lưu ý: sinh hoạt chi đoàn phải đảm bảo ít nhất 75% đoàn viên trong chi đoàn tham gia).

– Ban Chấp hành chi đoàn chú ý thông tin kết quả, hình ảnh buổi sinh hoạt đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, đánh giá của đoàn viên nhằm rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm sau tốt hơn và gửi báo cáo (theo mẫu 1) cho Đoàn khoa/Liên chi đoàn theo tiến độ thực hiện (Mục IV).

1.2. Bố cục chương trình (gợi ý):

– Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể.

– Nêu mục đích, ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

– Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.

– Đoàn viên tham gia sinh hoạt phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể liên quan đến chủ đề.

– Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, trao đổi các nội dung cần thực hiện, các công trình, phần việc của chi đoàn.

– Chi đoàn có thể triển khai cho đoàn viên cùng thực hiện những công trình, phần việc của chi đoàn gắn với nội dung, chủ đề sinh hoạt.

– Đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

 1. Các Đoàn khoa:

– Định hướng, hướng dẫn và chỉ đạo chi đoàn thực hiện tốt đợt sinh hoạt chủ điểm.

– Phân công các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành đoàn của đơn vị kiểm tra, đôn đốc và tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm của các chi đoàn trực thuộc; hỗ trợ các chi đoàn tổ chức thực hiện.

– Đảm bảo chỉ tiêu 100% chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm và ít nhất 75% đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để chi đoàn đánh giá mức độ tham gia sinh hoạt chi đoàn của đoàn viên.

– Gửi báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình (theo mẫu 2) cho Đoàn trường theo tiến độ thực hiện (Mục IV).

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

– 11/03/2019 Triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn;
– 11/03 – 23/03/2019 Các Đoàn khoa thông tin đến các chi đoàn thực hiện;
– 24/03/2019 Các chi đoàn tiến hành sinh hoạt chủ điểm và gửi báo cáo bản giấy (theo mẫu 1) + DS ký tên điểm danh cho Đoàn khoa. Riêng các file hình ảnh không cần in ra mà nộp qua email của Đoàn khoa quản lý chi đoàn;
– 30/03/2019 Hạn chót các Đoàn khoa gửi báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình bản giấy (theo mẫu 2) kèm theo minh chứng báo cáo + DS điểm danh của các Chi đoàn về VP Đoàn trường. Riêng các file hình ảnh không cần in ra mà nộp cho Đoàn trường qua email: doanthanhnien@buh.edu.vn

Các cơ sở Đoàn nếu có thắc mắc hoặc cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Trương Tiểu Na – Phó Chánh VP Đoàn trường (0165.848.6439).

Căn cứ hướng dẫn này, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa định hướng, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các chi đoàn tại đơn vị tổ chức sinh hoạt chi đoàn một cách nghiêm túc, hiệu quả.