Nhằm mục đích giúp đoàn viên, hội viên, sinh viên của đơn vị có sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 22/5/2016 sắp tới.

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân hàng phối hợp cùng Hội liên hiệp phụ nữ phường Linh Chiểu, Trung tâm hỗ trợ sinh viên trường, tổ chức “Ngày pháp luật” lần I năm 2016 dành cho tất cả sinh viên đang theo học tại trường với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 18g00 đến 19g30 ngày 22/3/2016 (thứ Ba)

2. Địa điểm: Hội trường lớn – cơ sở Thủ Đức

3. Nội dung:

– Giới thiệu về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân có hiệu lực từ ngày 01/9/2015.

– Hướng dẫn quy trình bỏ phiếu và nhiệm vụ của cử tri khi tham gia bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

– Chuyên mục hỏi đáp với một số phần quà từ Ban Tổ chức.

4. Thành phần Ban Tổ chức: giao CLB Pháp lý, trực thuộc Đoàn khoa Luật kinh tế, hỗ trợ công tác truyền thông, tổ chức và điểm danh sinh viên.

Vì đây là một hoạt động quan trọng, thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đặc biệt là những cử tri sẽ tham gia bầu cử ngay tại điểm bỏ phiếu là trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, nên Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai, phổ biến về chương trình để số lượng đoàn viên, sinh viên tham dự đạt được hiệu quả cao nhất.

Sinh viên khi tham gia chương trình sẽ đồng nghĩa với việc tham gia một chương trình về phổ biến pháp luật tại nơi học tập và cư trú.

Trân trọng.