THÔNG BÁO V/v lớp tập huấn chuyên đề “Kỹ năng tổ chức sự kiện và làm việc nhóm hiệu quả”

Số: 248-TB/ĐTN-BTV ngày 11/06/2018 Căn cứ kế hoạch số 42-KH/ĐTN-BCH ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về công tác cán bộ Đoàn –...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v huy động tham gia lớp tập huấn chuyên đề “Công tác văn phòng”

Số: 231-TB/ĐTN-BTV ngày 10/05/2018 Căn cứ kế hoạch số 42-KH/ĐTN-BCH ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về công tác cán bộ Đoàn –...
Xem chi tiết »
KỸ NĂNG SINH VIÊN

Nhìn lại “Thủ lĩnh Sinh viên Ngân hàng 2017” – Chặng đường của trải nghiệm, tài năng và bản lĩnh

Nhằm hưởng ứng chủ đề “Năm sinh viên sáng tạo”, vừa qua (từ ngày 20/03/2017 đến ngày 17/05/2017), Hội Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM