1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
  • Mục đích:
  • Tập huấn, trau dồi các kỹ năng cần thiết cho sinh viên.
  • Tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cho sinh viên trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.
  • Yêu cầu:
 • Chương trình được triển khai và thực hiện theo đúng mục đích đã đề ra.
 • Tổ chức chương trình trên tinh thần tự nguyện, các tình nguyện viên phải đảm bảo hoàn thành đúng nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.
 • Đảm bảo chương trình được thực hiện theo đúng tiến độ về thời gian.
 1. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:
  • Thời gian: Ngày 22,25/5/2019
  • Địa điểm: Trường ĐH Ngân Hàng TP.HCM, cơ sở Thủ Đức
 2. THÀNH PHẦN THAM GIA:
 • Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm CLB trực thuộc Đoàn trường
 • Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm CLB trực thuộc các Đoàn khoa
 • Ban chấp hành Đoàn trường
 • Cộng tác viên Đoàn trường
 • Sinh viên đăng ký tự do
 1. BAN TỔ CHỨC:
 •  Ban chỉ đạo:
  • ThS. Ngô Thị Xuân – Bí thư Đoàn trường
 • Hỗ trợ tổ chức:
  • CLB Kỹ Năng
  • Trưởng đơn vị: Nguyễn Thị Hoài Linh – Chủ nhiệm
 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
STT Thời gian Nội dung Ghi chú
1 Ngày 22/5/2019 17h30 – 20h00 Tập huấn chuyên đề “Định vị bản thân thời 4.0” Hội trường lớn, cơ sở Thủ Đức
2 Ngày 25/5/2019 7h30 – 7h45 Tập trung, điểm danh  

Giảng đường C, cơ sở Thủ Đức

7h45 – 8h Ổn định, hoạt náo
8h – 11h Tập huấn chuyên đề: Kỹ năng viết mail, soạn thảo văn bản hành chính
11h – 13h15 Nghỉ ngơi, ăn trưa (Tự túc)  
13h15 – 13h30 Tập trung, ổn định  

Giảng đường C, cơ sở Thủ Đức

13h30 – 15h00 Tập huấn chuyên đề: Nghệ thuật quản trò, MC; quy trình tổ chức sự kiện ngoài trời
15h00 – 18h00 Trải nghiệm teambuidling ngoài trời: Kỹ năng giải mật thư, làm việc nhóm,… Khuôn viên trường, cơ sở Thủ Đức
18h00 – 18h30 Dọn dẹp
 1. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN:
Thời gian Công việc
24/4/2019 – 12/5/2019 Lên kế hoạch
13/5/2019 – 21/5/2019 Trình xin ý kiến chỉ đạo
22/5/2019 Tập huấn chuyên đề “Định vị bản thân thời 4.0”
25/5/2019 Tập huấn 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Kỹ năng viết mail, soạn thảo văn bản hành chính.

Chuyên đề 2: Nghệ thuật quản trò, MC; quy trình tổ chức sự kiện ngoài trời. Trải nghiệm teambuidling ngoài trời: Kỹ năng giải mật thư, làm việc nhóm,…

26/5/2019 Bài kiểm tra năng lực sau tập huấn