Thực hiện theo chương trình triển khai chương trình hoạt động năm học 2019-2020 của, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ sở Đoàn, Hội và toàn thể đoàn viên, sinh viên v/v khảo sát nhu cầu tham gia các chuyên đề trang bị, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên như sau:

  1. Các nhóm kỹ năng dự kiến mở chuyên đề:

– Kỹ năng tư duy tích cực và phản biện

– Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

– Kỹ năng giao tiếp – ứng xử

– Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

– Kỹ năng thuyết phục, đàm phán và tạo ảnh hưởng

– Kỹ năng tìm việc và chinh phục nhà tuyển dụng

  1. Các cơ cở  triển khai lấy ý kiến đoàn viên thông qua khảo sát theo link: https://goo.gl/forms/n34azKzLesTmNpwQ2, hạn chót 18g00 thứ tư, ngày 14/10/2019
  2. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường sẽ mời báo cáo viên để mở các chuyên đề bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên trong trường.

Để việc triển khai chương trình trang bị, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên được thiết thực và sát với nhu cầu thực tế, đề nghị các cơ sở  triển khai rộng rãi việc lấy ý kiến này.

Mọi chi tiết liên hệ Đ/c Bảo Châu (Phó bí thư, Chủ tịch HSV), email chauhdb@buh.edu.vn, điện thoại: 0907.936.092

PHÓ BÍ THƯ – CHỦ TỊCH HSV

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu