Căn cứ vào lịch tốt nghiệp toàn khóa của sinh viên Đại học khóa 26 và Cao đẳng khóa 25.

Văn phòng Đoàn trường thông báo đến các bạn đoàn viên về việc chuyển sinh hoạt đoàn cho sinh viên năm cuối như sau:

– Trong 02 ngày 29,30/5/2014 vừa qua Văn phòng Đoàn trường đã hoàn tất trả sổ đoàn cho các Chi đoàn có tên theo danh sách sau:

 

CĐ25NH01

ĐH26AV01

ĐH26C01

ĐH26A01

CĐ25NH02

ĐH26AV02

ĐH26C02

ĐH26A02

CĐ25NH03

ĐH26HT

ĐH26C04

ĐH26A04

CĐ25NH04

ĐH26D01

ĐH26KT02

ĐH26A05

CĐ25NH05

ĐH26D03

ĐH26KT03

ĐH26A06

CĐ25NH06

ĐH26KT05

 

Ban Văn phòng Đoàn trường yêu cầu các bạn đoàn viên trực thuộc các Chi đoàn trên nhanh chóng liên hệ Ban chấp hành chi đoàn để nhận sổ đoàn từ ngày 1/6 đến 30/6/2014.

Sau thời gian kể trên, Ban chấp hành các chi đoàn sẽ tiến hành bàn giao trả sổ đoàn của những đoàn viên chưa nhận chuyển sinh hoạt về lại Văn phòng đoàn trường (kèm theo danh sách). Đề nghị Ban chấp hành các chi đoàn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên

Đối với Ban chấp hành các Chi đoàn chưa nhận sổ đoàn (các chi đoàn không có tên trong danh sách trên) đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nên Ban Văn phòng Đoàn trường đã lập danh sách và đề xuất khiển trách lên Phòng công tác sinh viên cũng như tham mưu với Đoàn trường trong việc cắt khoản hỗ trợ phụ cấp dành cho các Chi đoàn đó. Riêng Đoàn khoa Quản trị kinh doanh sẽ bị cắt 30% khoản phụ cấp của Đoàn khoa vì lí do không triển khai các Ban chấp hành Chi đoàn trực thuộc thực hiện việc chuyển sinh hoạt đoàn cho các đoàn viên; ngoài ra 04 Đoàn khoa Tín dụng, Kế toán – kiểm toán; Ngân hàng quốc tế và Thị trường chứng khoán sẽ bị cắt 10% khoản phụ cấp của Đoàn khoa đó do triển khai không hiệu quả vấn đề chuyển sinh hoạt đoàn.

Đối với các bạn đoàn viên trực thuộc các chi đoàn không có tên trong danh sách trên sẽ thực hiện việc chuyển sinh hoạt đoàn trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường theo lịch như sau:

 

Đoàn khoa Tín dụng

8g – 11g thứ 2 hàng tuần từ 4/6 – 30/6/2014

Đoàn khoa kế toán – kiểm toán

8g – 11g thứ 3 hàng tuần từ 4/6 – 30/6/2014

Đoàn khoa Ngân hàng quốc tế

8g – 11g thứ 4 hàng tuần từ 4/6 – 30/6/2014

Đoàn khoa Thị trường chứng khoán

8g – 11g thứ 5 hàng tuần từ 4/6 – 30/6/2014

Đoàn khoa Quản trị kinh doanh

8g – 11g thứ 6 hàng tuần từ 4/6 – 30/6/2014

 

Yêu cầu Ban chấp hành các Đoàn khoa phân công các đồng chí phụ trách Đoàn vụ trực tại Văn phòng Đoàn trường theo lịch kể trên

 

Mọi thắc mắc về nội dung chuyển sinh hoạt đoàn các bạn vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn trường vào thứ 5 hàng tuần để giải quyết

 

Trân trọng.

Toàn văn thông báo TẠI ĐÂY