Phòng Công tác sinh viên vừa nhận được một thông tin Học bổng dành cho BUers như sau:

Các anh chị cựu sinh viên Khóa 11 sẽ có buổi họp mặt tại Trường ĐH Ngân hàng vào sáng Thứ 7 (7.6.2014) và sẽ trao các suất học bộng dành cho các bạn sinh viên là dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn thật sự.

Số lượng: 10 suất

Điều kiện:

  • Là người dân tộc thiểu số hoặc vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh có khăn;
  • ĐTB Học kỳ gần nhất: 7.0 trở lên;
  • Tích cực trong các hoạt động, công tác của Trường, Lớp, Đoàn Hội.
  • Ưu tiên các bạn SV là cán bộ Đoàn, Hội, Lớp.

Hồ sơ gồm:

1. Giấy xác nhận điểm rèn luyện HK I năm học 2013-2014 (Do Phòng CTSV cấp)

2. Bảng điểm HK I năm học 2013-2014 do Phòng Đào tạo cấp (Các bạn cứ đăng kí ở Phòng Đào tạo và Bảng điểm sẽ được cấp vào Thứ 6 (6.6.2014). Trường hợp không kịp thì các bạn sinh viên cứ ghi chính xác ĐTB học kì 1, tự in bảng điểm trên trang tín chỉ và nộp bổ sung giấy do Phòng Đào tạo cấp sau. Trường hợp ghi sai, khai khống thì Phòng CTSV sẽ có biện pháp xử lý).

3. Giấy CMND Photo.

4. Các bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận,… (nếu có)

Thời gian: Các bạn nộp về Phòng CTSV trong vòng 3 ngày là ngày 3,4,5/6/2014.

 

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng CTSV Thủ Đức – 08.38212587