Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về công tác quản lý đoàn viên và xóa tên trong danh sách đoàn viên, Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo và đề nghị Ban Chấp hành các Đoàn khoa triển khai đến các đoàn viên thuộc Chi đoàn các khóa K29, K28, K27, K26 và các khóa trở về trước các nội dung về hồ sơ đoàn viên như sau:

  1. Trường hợp chuyển sinh hoạt đoàn và rút sổ đoàn:

Đoàn viên khóa K28, K29 liên hệ văn phòng Đoàn trường (cơ sở 56 Hoàng Diệu II) rút sổ đoàn viên và tiến hành các thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn về cơ sở mới.

Thời gian: Chiều thứ 3, thứ 5 hằng tuần từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2017, các trường hợp không thực hiện thủ tục rút sổ đoàn viên và chuyển sinh hoạt Đoàn thì Ban Chấp hành Đoàn trường sẽ tiến hành xóa tên trong danh sách đoàn viên và hủy sổ đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Đối với sinh viên học song ngành, học trễ hạn nên chưa tốt nghiệp liên hệ VP Đoàn trường trong thời gian trên để được hướng dẫn thủ tục tiếp tục sinh hoạt Đoàn tại trường đến ngày tốt nghiệp. Nếu sau ngày 15/11/2017 không có liên hệ xem như không còn sinh hoạt tại Trường, Ban Chấp hành Đoàn trường sẽ tiến hành xóa tên trong danh sách đoàn viên và hủy sổ đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn.

  1. Trường hợp hủy hồ sơ đoàn viên:

Đoàn viên kết thúc khóa học và không tham gia sinh hoạt Đoàn từ 01 năm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách đoàn viên và tiến hành hủy hồ sơ đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Như vậy, đoàn viên các khóa K27, K26 và các khóa trở về trước đã quá thời hạn rút sổ đoàn viên và chuyển sinh hoạt đoàn nên Ban Chấp hành Đoàn trường sẽ tiến hành xóa tên trong danh sách đoàn viên và hủy sổ đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn.

Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các Đoàn Khoa triển khai rộng rãi nội dung thông báo này đến toàn thể đoàn viên thuộc các trường hợp trên, thông qua các kênh thông tin chính thức của khoa mình.

Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng Đoàn trường (cơ sở 56 Hoàng Diệu II)

(Email: doanthanhnien@buh.edu.vn)