THÔNG BÁO 15 BẠN TRÙNG ĐIỂM TRONG DS LÊN THI VÒNG LOẠI BỔ SUNG
THỜI GIAN: 17G30 NGÀY 05/12
ĐỊA ĐIỂM: TẠI C703, CƠ SỞ 56 HOÀNG DIỆU 2.
HÌNH THỨC; LÀM 20 CÂU TRẮC NGHIỆM TRONG THỜI GIAN 8 PHÚT.
CHỈ TIÊU: 7/15 BẠN.