Xem danh sách chính thức tại tại đây

Lưu ý: Tất cả các bạn tham gia “Tập huấn cán bộ Hội 2016” có mặt lúc 18g00 Thứ 6 ngày 9 tháng 12 năm 2016 tại Giảng đường A001.
Trang phục: Áo vàng đồng phục.
Mọi thắc mắc liên hệ đồng chí Trần Thiện Bảo (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên) – 0905 296 033.