Số: 248-TB/ĐTN-BTV ngày 11/06/2018


Căn cứ kế hoạch số 42-KH/ĐTN-BCH ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Đoàn trường về công tác cán bộ Đoàn – Hội sau Đại hội, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn – Hội cấp Trường, Khoa, Lớp trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2019. BTV Đoàn trường thông báo về việc triệu tập các cơ sở Đoàn tham gia lớp bồi dưỡng như sau:

  • Nội dung: Kỹ năng tổ chức sự kiện và làm việc nhóm hiệu quả
  • Diễn giả: Đ/c Dương Trọng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng
  • Thành phần tham gia:

+ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, HSV trường nhiệm kỳ 2017-2019

+ Cộng tác viên Đoàn trường

+ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khoa, Chi đoàn thuộc Đoàn trường

+ Ủy viên Ban Chấp hành LCH SV khoa

+ Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn trực thuộc Đoàn khoa

+ Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội

+ Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn trường, HSV trường

+ Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Khoa

Thời gian tổ chức: 17h15 ngày 13/06/2018

  • Địa điểm: Giảng đường đường A001

BTV Đoàn trường đề nghị BCH các đơn vị triển khai rộng rãi nội dung thông báo này đến các đơn vị.Danh sách đăng kí gửi mail về trước 11h00 ngày 13/6/2018 (gửi mail đến địa chỉ: loptaphuan2018@gmail.com).

Mọi thắc mắc liên hệ Văn phòng Đoàn trường (Giảng đường C – Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức – Email: doanthanhnien@buh.edu.vn).

Tất cả các đồng chí được triệu tập vui lòng tham dự đầy đủ nghiêm túc, nếu vắng mặt phải có đơn xin phép được Chi Ủy hoặc cấp quản lý trực tiếp kí đồng ý.

Trân trọng./.