GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN

ĐẶNG TRẦN ANH: “Mọi sự thành công đều là sự kết hợp giữa Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”

ĐẶNG TRẦN ANH: “mọi sự thành công đều là sự kết hợp giữa Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa.” để đạt được những thành công như...
Xem chi tiết »
GƯƠNG SÁNG THANH NIÊN

Vinh danh “Nhà giáo trẻ tiêu biểu và thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm học 2012 – 2013

VINH DANH “NHÀ GIÁO TRẺ TIÊU BIỂU VÀ THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC” NĂM HỌC 2012 – 2013 Hưởng ứng và đánh giá cuộc vận...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM