Dựa theo TB số 57 của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh về kết quả xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “tập thể Sinh viên 5 tốt” TP. Hồ Chí Minh năm 2016, 3 tấm gương 5 tốt của trường Đại học Ngân hàng đã chính thức được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành.

3 gương mặt tiêu biểu mang vinh danh về cho Đại học Ngân hàng TP. HCM chính là:

  1. Bạn Nguyễn Thị Yến Xuân
  2. Bạn Biện Thị Tuyết Như
  3. Bạn Vũ Ngọc Thông

Cùng đồng hành với 3 bông hoa 5 tốt của Đại học Ngân hàng hướng đến danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trung ương nhé!

Theo dõi TB số 57 tại đây